xs
xsm
sm
md
lg

"IMF - World Bank - BIS" แนะทุกประเทศพัฒนา CBDC หวังปลดล็อกธุรกรรมข้ามแดน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:"IMF - World Bank - BIS" 3 องค์กรยักษ์ระดับโลกผนึกกำลัง แนะประเทศต่างๆ ยกระดับการทำงานร่วมกันแบบพหุภาคี เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการชำระเงินข้ามพรมแดนในรูปแบบ CBDC

bitcoin.com รายงานว่า องค์กรด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังระดับโลก 3 องค์กรได้แต่ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF), ธนาคารโลก (World Bank) และธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS) ได้ทำการศึกษาร่วมกันเกี่ยวกับการใช้สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง หรือ CBDC สำหรับการชำระเงินข้ามพรมแดน ซึ่งได้ส่งรายงานดังกล่าวไปยังกลุ่ม G20 ในหัวข้อ "สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางสำหรับการชำระเงินข้ามพรมแดน" โดยระบุว่าการชำระเงินข้ามพรมแดนสามารถทำได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และมีความปลอดภัย หากประเทศต่างๆ มีการทำงานอย่างเป็นระบบ และมีศักยภาพการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน

ทั้งนี้ในรายงานดังกล่าวอธิบายว่า "การชำระเงินข้ามพรมแดนมักถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเพราะค่าใช้จ่ายสูง ความเร็วต่ำ การเข้าถึงที่จำกัด และความโปร่งใสไม่เพียงพอ" เพื่อจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ ประเทศ G20 ได้รับรองแผนงานในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ได้รับการพัฒนาโดยคณะกรรมการความมั่นคงทางการเงิน (FSB) และหน่วยงานกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ นอกจากนี้ยังได้มีการวิเคราะห์แง่มุมต่างๆ ของสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง หรือ CBDC ในรายงาน ซึ่งรวมถึงการออกแบบระบบการทำงานของ CBDC ในประเทศและการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังระบุถึงการใช้ CBDC ข้ามพรมแดน และประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ CBDC สำหรับการชำระเงินข้ามพรมแดนที่ทำโดยเสรีซึ่งไม่ปลอดภัย

อย่างไรก็ดีการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการทำงานร่วมกันพหุภาคีเกี่ยวกับผลที่ตามมาทางการเงินในระดับมหภาค เช่นเดียวกับความสำคัญของการทำงานร่วมกันระหว่าง CBDC ซึ่งสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง CBDC มีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพของการชำระเงินข้ามพรมแดน ตราบใดที่ประเทศต่างๆ ทำงานร่วมกัน

ขณะที่ธนาคารกลางหลายแห่งกำลังตรวจสอบความเสี่ยง ผลประโยชน์ และการออกแบบต่างๆ ของ CBDCs โดยระบุว่ายังไม่มีเขตอำนาจศาลหลักใดที่เปิดตัว CBDC จนถึงตอนนี้ และการตัดสินใจด้านการออกแบบและนโยบายจำนวนมากยังไม่ได้รับการแก้ไข แม้ว่าธนาคารกลางบางแห่งอยู่ในขั้นตอนการทดสอบแล้ว เช่น ประเทศจีน
กำลังโหลดความคิดเห็น...