xs
xsm
sm
md
lg

การบินไทยจัด 2 เที่ยวบินขนส่งวัคซีนซิโนฟาร์มรวม 1 ล้านโดสแล้วช่วงเช้านี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ร่วมกับฝ่ายบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ได้รับความไว้วางใจจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้ปฏิบัติภารกิจขนส่งวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” จำนวน 1 ล้านโดส น้ำหนักรวม 45.5 ตัน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน มายังประเทศไทย จำนวน 2 เที่ยวบิน โดยมาถึงกรุงเทพฯ ที่อาคารขนถ่ายสินค้า การบินไทย เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้แก่

- เที่ยวบินพิเศษขนส่งวัคซีน เที่ยวบินที่ ทีจี 8669 เส้นทางปักกิ่ง-กรุงเทพฯ ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-300ER ออกเดินทางจากสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 05.28 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 09.04 น.

- เที่ยวบินขนส่งสินค้า (Cargo) เที่ยวบินที่ ทีจี 675 เส้นทางปักกิ่ง-กรุงเทพฯ ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-300ER ออกเดินทางจากสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 06.35 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 10.17 น.

บริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศอย่างครบวงจร โดยได้จัดเตรียมเครื่องบินลำตัวกว้างสำหรับขนส่งวัคซีนป้องกันโควิด-19 รวมถึงอุปกรณ์บริการภาคพื้นเพื่อสนับสนุนเที่ยวบินขนส่งวัคซีน และพื้นที่คลังสินค้าปรับอากาศขนาดใหญ่ที่มีความสะดวกในการส่งมอบวัคซีน โดยบุคลากรยังมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการขนส่งและดูแลผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าประเภทที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ และได้รับการรับรองมาตรฐาน GDP (Good Distribution Practice) ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก

ทั้งนี้ การบินไทยมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติภารกิจขนส่งวัคซีนป้องกันโควิด-19 มายังประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และพร้อมขนส่งวัคซีนล็อตต่อๆ ไปเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้
กำลังโหลดความคิดเห็น...