xs
xsm
sm
md
lg

รถไฟฟ้า APM ขบวนสุดท้ายขนส่งมาถึงสุวรรณภูมิแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) รับรถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover : APM) ขบวนที่ 6 (ขบวนสุดท้าย) ที่ได้ขนส่งมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งรถไฟฟ้า APM เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะ 2 โดยหลังจากนี้ AOT จะมีการทดสอบการใช้งานระบบรถไฟฟ้า APM ร่วมกันทั้ง 6 ขบวน ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite 1 : SAT-1) ต่อไป

ทั้งนี้ รถไฟฟ้า APM จะให้บริการขนส่งผู้โดยสารระหว่างอาคารผู้โดยสารหลักและอาคาร SAT-1
ในระยะทาง 1 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 นาที และสามารถขนส่งผู้โดยสารได้มากถึง 210 คนต่อขบวน หรือประมาณ 5,900 คนต่อชั่วโมง


กำลังโหลดความคิดเห็น...