xs
xsm
sm
md
lg

ผลตอบรับดี ‘ไปรษณีย์ไทย reBOX’ เปลี่ยนกล่องใช้แล้วสู่เตียง-กล่องใส่หน้ากากอนามัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม และบริษัท เอสซีจี แพ็กเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนกล่อง และซองในแคมเปญไปรษณีย์ reBOX เป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ บรรจุรวมใน “กล่องBOXบุญ” เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ประโยชน์ในการต่อสู้กับวิกฤต COVID-19

โดยในช่วงที่ผ่านมา ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรธุรกิจเอกชนและคนไทยร่วมนำกล่องพัสดุ และซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาให้ในแคมเปญไปรษณีย์ reBOX กว่า 60,000 กิโลกรัม โดยผู้ที่สนใจยังสามารถรวบรวมกล่องพัสดุหรือซองกระดาษที่ไม่ใช่แล้วมาให้ที่ไปรษณีย์ใกล้บ้านและจุดรับรวบรวมอื่นๆ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า แคมเปญ “ไปรษณีย์ reBOX” ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยมีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรธุรกิจเอกชน และคนไทยร่วมนำกล่องพัสดุ และซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาร่วมแคมเปญแล้วกว่า 60,000 กิโลกรัม

นอกจากที่ไปรษณีย์ไทยได้ส่งต่อกล่อง ซองที่ได้รับจากทุกภาคส่วนให้บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อแปรรูปเป็นเตียงกระดาษสำหรับรองรับผู้ป่วย COVID-19 ในโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศแล้ว ไปรษณีย์ไทยยังได้ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม เปลี่ยนกล่อง ซองเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ บรรจุรวมใน “กล่องBOXบุญ” เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาล เพื่อกระจายสู่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นด่านหน้าที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรับมือกับวิกฤต COVID-19 ไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาผู้ป่วย และภารกิจสำคัญของชาติคือการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้คนไทยทุกคน

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ไปพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยความเชื่อมั่นว่ากล่องและซองที่ไม่ใช้แล้วจะกลับมามีคุณค่าอีกครั้ง จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพันธมิตร ธุรกิจเอกชน รวมถึงประชาชนรวบรวมกล่อง ซองนำมาให้ที่ไปรษณีย์ใกล้บ้านทั่วประเทศ หรือจุดรับรวบรวมอื่นๆ เช่น กองบัญชาการกองทัพไทย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Shippop ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
กำลังโหลดความคิดเห็น...