xs
xsm
sm
md
lg

รฟม.ขยายเวลาโปรฯ ตั๋วเที่ยว MRT “น้ำเงิน-ม่วง” ถึง ม.ค. 65 ช่วยลดค่าครองชีพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:รถไฟฟ้า MRT สีน้ำเงินและม่วงขยายเวลาโปรโมชันตั๋วเที่ยว (Pass) ออกไปถึงสิ้น ม.ค. 65 ขั้นต่ำ 15  เที่ยว ใช้เดินทาง 30 วัน ราคา 450 บาท สูงสุด 60 เที่ยว 1,200 บาท เพื่อเป็นทางเลือกช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน
 
ตามที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ได้สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน โดยจัดโปรโมชันเที่ยวโดยสาร (Pass) เดินทางในระบบรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) และสายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ PL Adult Pass ใช้เดินทางใน MRT สายสีม่วง จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์-31 กรกฎาคม 2564 BL Adult Pass ใช้เดินทางใน MRT สายสีน้ำเงิน และ ML Adult Pass ใช้เดินทางข้ามทั้ง 2 สาย จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-31 สิงหาคม 2564 นั้น
 
นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. เปิดเผยว่า รฟม.และ BEM ได้ทำการขยายระยะเวลาการจำหน่ายเที่ยวโดยสารทั้ง 3 ประเภทดังกล่าวในราคาเดิมไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกและคุ้มค่าให้แก่ประชาชน และสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสาร MRT PLUS และบัตรโดยสาร MRT ประเภทบุคคลทั่วไป บัตรโดยสารธุรกิจ และบัตรร่วมธุรกิจ สามารถเลือกเติมเที่ยวโดยสารได้ตามความต้องการ ดังนี้
 
              • PL Adult Pass ใช้เดินทางใน MRT สายสีม่วง สามารถเติมเที่ยวโดยสารได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ทุกสถานี
              - ประเภท 15 เที่ยว ราคา 450 บาท เฉลี่ย 30 บาท/เที่ยว
              - ประเภท 25 เที่ยว ราคา 700 บาท เฉลี่ย 28 บาท/เที่ยว
              - ประเภท 40 เที่ยว ราคา 1,040 บาท เฉลี่ย 26 บาท/เที่ยว
              - ประเภท 50 เที่ยว ราคา 1,100 บาท เฉลี่ย 22 บาท/เที่ยว
              - ประเภท 60 เที่ยว ราคา 1,200 บาท เฉลี่ย 20 บาท/เที่ยว (**ใช้เดินทางได้นานถึง 60 วัน**) (จากอัตราค่าโดยสารสูงสุด 42 บาท)
 
              • BL Adult Pass ใช้เดินทางใน MRT สายสีน้ำเงิน สามารถเติมเที่ยวโดยสารได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ทุกสถานี
              - ประเภท 15 เที่ยว ราคา 450 บาท เฉลี่ย 30 บาท/เที่ยว
              - ประเภท 25 เที่ยว ราคา 700 บาท เฉลี่ย 28 บาท/เที่ยว
              - ประเภท 40 เที่ยว ราคา 1,040 บาท เฉลี่ย 26 บาท/เที่ยว
              - ประเภท 50 เที่ยว ราคา 1,250 บาท เฉลี่ย 25 บาท/เที่ยว
(จากอัตราค่าโดยสารสูงสุด 42 บาท)
 
              • ML Adult Pass ใช้เดินทางข้ามสายระหว่าง MRT สายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน สามารถเติมเที่ยวโดยสารได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทั้งสายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน ทุกสถานี
              - ประเภท 15 เที่ยว ราคา 810 บาท เฉลี่ย 54 บาท/เที่ยว
              - ประเภท 25 เที่ยว ราคา 1,300 บาท เฉลี่ย 52 บาท/เที่ยว
              - ประเภท 40 เที่ยว ราคา 2,000 บาท เฉลี่ย 50 บาท/เที่ยว
              - ประเภท 50 เที่ยว ราคา 2,250 บาท เฉลี่ย 45 บาท/เที่ยว
(จากอัตราค่าโดยสารสูงสุด 70 บาท)
 
ทั้งนี้ โปรโมชันเที่ยวโดยสารมีกำหนดเริ่มใช้งานภายใน 45 วัน นับจากวันที่ซื้อเที่ยวโดยสาร หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถใช้เดินทางได้ และสามารถใช้เดินทางได้เป็นระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งแรก (ยกเว้น PL Adult Pass ประเภท 60 เที่ยว 60 วัน จะสามารถใช้เดินทางได้เป็นระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งแรก) โดยไม่สามารถเปลี่ยนหรือขอคืนเงินได้ สำหรับบัตรนักเรียนนักศึกษายังคงได้รับส่วนลด 10% เด็กและผู้สูงอายุได้รับส่วนลด 50% ทุกเที่ยวเดินทางเช่นเดิม
 
สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน รฟม.และ BEM ได้ตระหนักและห่วงใยในความปลอดภัยของผู้โดยสาร โดยยังคงดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ในระบบรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 2 สายอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้โดยสารรักษาระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการใช้บริการ สแกน QR Code ไทยชนะ ที่ติดอยู่ในตู้โดยสารเพื่อเช็กอิน และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการเพื่อความปลอดภัยของทุกคน


กำลังโหลดความคิดเห็น...