xs
xsm
sm
md
lg

บขส.แจ้งงดเดินรถสายอีสานเพิ่มเหลือวิ่งแค่ 5 เส้นทาง คุมเดินทางเฉพาะจำเป็น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:บขส.แจ้งปรับตารางการเดินรถเส้นทางภาคอีสานเพิ่มเติม เหลือ 5 เส้นทาง จากเดิม 10 เส้นทาง เริ่มวันนี้ (13 ก.ค.) ผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้าระหว่างวันที่ 13-25 กรกฎาคม 2564 ขอคืนตั๋วได้เต็มราคาไม่หักค่าธรรมเนียม

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า บขส.ได้ปรับตารางเดินรถเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 13-25 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับมติของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่เห็นชอบมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลงดเดินทางออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 21.00-04.00 น. และให้ระบบขนส่งสาธารณะหยุดให้บริการตั้งแต่เวลา 21.00-04.00 น. ดังนี้

1. เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จากเดิมเปิดให้บริการ 10 เส้นทาง ปรับลดลงเหลือ 5 เส้นทาง คือ กรุงเทพฯ-นครพนม, กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน, กรุงเทพฯ-สุรินทร์, กรุงเทพฯ-สังขะ-ขุขันธ์-กันทรลักษณ์-เดชอุดม-อุบลราชธานี, กรุงเทพฯ-รัตนบุรี ให้บริการวันละ 1 เที่ยววิ่ง (ไป-กลับ)
2. เส้นทางภาคเหนือ ให้บริการเดินรถ 3 เส้นทาง คือ กรุงเทพฯ-คลองลาน, กรุงเทพฯ-หล่มเก่า, กรุงเทพฯ-อุตรดิตถ์ วันละ 1 เที่ยววิ่ง (ไป-กลับ)
3. เส้นทางภาคใต้ หยุดให้บริการเดินรถทุกเส้นทาง

สำหรับผู้โดยสาร บขส.ที่จองตั๋วล่วงหน้า เดินทางระหว่างวันที่ 13-25 กรกฎาคม 2564 สามารถติดต่อขอเลื่อนการเดินทาง หรือคืนตั๋วได้เต็มราคา โดยไม่หักค่าธรรมเนียม ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ส่วนผู้โดยสารที่ใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วได้ แต่สามารถแจ้งเลื่อนการเดินทางได้ก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม โทร. Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อช่องขายตั๋วของ บขส.ทั่วประเทศ

อย่างไรก็ดี ในการเดินทางข้ามจังหวัด ขอให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบประกาศ/คำสั่งจังหวัด, มาตรการเข้า-ออกจังหวัด, ข้อมูลสถานการณ์ ฯลฯ จากเว็บไซต์ของ ศบค. หรือของจังหวัด ก่อนการเดินทางด้วย

โดยขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A ได้แก่ เว้นระยะระหว่างกัน, หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น, สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา, ล้างมือบ่อยๆ, ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ กรณีไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันได้ สามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และหากเคยไปในพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในกลุ่มเสี่ยง ขอให้ใช้มาตรการกักตนเอง (Self-quarantine) อย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในวงกว้าง


กำลังโหลดความคิดเห็น...