xs
xsm
sm
md
lg

รัฐอัด 1.2 หมื่นล้านบาทลดค่าไฟฟ้าทั่วประเทศ 2 เดือน เยียวยาผลกระทบโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ครม.เคาะลดค่าไฟฟ้าทั่วประเทศ 2 เดือน (ก.ค.-ส.ค.) ปรับมาใช้เดือน ก.พ. 64 เป็นฐานคำนวณแทนของเดิมที่ใช้ เม.ย. เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด เหตุ ก.พ.ใช้ไฟต่ำ พร้อมอุ้มร้านอาหารกิจการขนาดเล็กใช้ไฟฟรี 100 หน่วย/เดือน คาดใช้เงินงบฯ อุดหนุน 1.2 หมื่นล้านบาท

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ครม.วันนี้ (13 ก.ค.) ได้มีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าไฟฟ้าทั่วประเทศเป็นระยะเวลา 2 เดือน (ก.ค.-ส.ค. 64) เพื่อเยียวยาผลกระทบโควิด-19 โดยคงใช้แนวทางการปรับลดค่าไฟฟ้าเช่นเดียวกับสูตรครั้งก่อนแต่เปลี่ยนเดือนฐานคำนวณเป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากเห็นว่าเป็นเดือนที่มีการใช้ไฟฟ้าต่ำสุดในรอบปี ประชาชนจะได้ประโยชน์จากฐานค่าไฟฟ้าที่ลดลงเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็ได้เพิ่มการช่วยเหลือ เยียวยาสำหรับกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ให้ใช้ไฟฟ้าฟรี 100 หน่วยแรก จากเดิม 50 หน่วยแรก ภาพรวมจะส่งผลให้มีการใช้เงินในการอุดหนุนลดค่าไฟครั้งนี้ประมาณ 12,000 ล้านบาท จากเดิมรอบที่แล้วที่ลด 2 เดือน (พ.ค.-มิ.ย. 64) มีการใช้เงินอุดหนุนราว 8,000 ล้านบาท

“การกำหนดใช้ไฟฟ้าฟรี 100 หน่วยแรก กลุ่มที่จะได้ประโยชน์โดยตรงคือ ร้านค้า ร้านอาหาร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากยอดขายที่ลดลงอย่างหนักจากการรณรงค์ให้ทำงานที่บ้าน (WFH) ส่วนการเปลี่ยนฐานคำนวณจากเดือน เม.ย. 64 เป็น ก.พ. 64 เนื่องจากเดือน ก.พ.เป็นเดือนที่คนใช้ไฟฟ้าน้อยที่สุดในรอบปี ขณะที่มาตรการลดค่าไฟ พ.ค.-มิ.ย. 64 ใช้เดือน เม.ย. 64 เป็นฐาน ก็ยอมรับว่าโดนบ่นกันมาก เพราะเดือน เม.ย.ใช้ไฟฟ้าในอัตราสูง ประชาชนได้ประโยชน์น้อย ในขณะที่คนต้อง WFH และเด็กๆ ต้องเรียนหนังสือออนไลน์อยู่กับบ้าน” นายกุลิศกล่าว

 


สำหรับเกณฑ์การลดค่าไฟฟ้า ก.ค.-ส.ค. 64 ประกอบไปด้วย บ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน : ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก บ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย/เดือน : กรณีน้อยกว่าหรือเท่ากับเดือน ก.พ. 64 คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง กรณีมากกว่าเดือน ก.พ. แต่ไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน ให้จ่ายเท่ากับเดือน ก.พ. 64 ผู้ใช้ไฟฟ้า 501-1,000 หน่วย/เดือน ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือน ก.พ. 64 + 50% ของหน่วยไฟฟ้าที่เพิ่มจากเดือน ก.พ. 64 ผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน 1,000 หน่วย/เดือน ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือน ก.พ. 64 + 70% ของหน่วยไฟฟ้าที่เพิ่มจากเดือน ก.พ. 64 โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

ขณะที่กิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ใช้ไฟฟ้าฟรี 100 หน่วยแรก กิจการขนาดกลาง ขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะ องค์กรไม่แสวงหากำไร และการสูบน้ำเพื่อการเกษตร ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) จนถึงสิ้นเดือน ธ.ค. 64 โดยให้จ่ายค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า (demand Charge) ตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้จ่ายจริง
กำลังโหลดความคิดเห็น...