xs
xsm
sm
md
lg

ส่งออกมันสำปะหลัง 4 เดือนพุ่ง ปริมาณ 3.96 ล้านตันเพิ่ม 50%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมการค้าต่างประเทศเผยส่งออกมันสำปะหลัง 4 เดือนปี 64 ปริมาณ 3.96 ล้านตัน เพิ่ม 50% มูลค่า 1,424 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 49% ส่งผลดันราคาในประเทศขยับตามเฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.40 บาท ระบุเป็นผลดีจากมาตรการคุมเข้มคุณภาพ ทั้งการนำเข้าและส่งออก

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในช่วง 4 เดือนของปี 2564 (ม.ค.-เม.ย.) มีปริมาณสูงถึง 3.96 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 50% มูลค่า 1,424 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 49% ซึ่งเป็นการขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและราคา ส่งผลให้ราคาหัวมันสำปะหลังสดในประเทศ ฤดูกาลผลิตปี 2563/64 มีเสถียรภาพ โดยปัจจุบันราคาเฉลี่ย 2.40 บาท/กิโลกรัม (กก.) เพิ่มขึ้น 14% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจมาก

ทั้งนี้ การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากผู้ซื้อมีความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานดีกว่าคู่แข่ง ทั้งเวียดนาม กัมพูชา และ สปป.ลาว จึงมีการซื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการที่กรมฯ ได้จัดส่งชุดตรวจสอบเคลื่อนที่ลงพื้นที่ตามแนวชายแดนที่เป็นจุดนำเข้ามันเส้น เช่น สระแก้ว สุรินทร์ จันทบุรี และอุบลราชธานี เพื่อกำกับดูแลการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน และยังได้ส่งชุดตรวจสอบออกตรวจสอบโกดังที่เก็บมันเส้นเพื่อส่งออก เช่น อยุธยา ฉะเชิงเทรา และชลบุรี เพื่อกำกับดูแลคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

“การเข้มงวด ทั้งการกำกับดูแลการนำเข้ามันสำปะหลังที่ไม่มีคุณภาพ การกำกับดูแลการส่งออกให้เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นไปตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้กำชับให้กรมฯ ดูแลอย่างเข้มงวด ทำให้ส่งผลดีต่อการส่งออก เพราะผู้ซื้อมีความเชื่อมั่น และยังส่งผลดีทำให้ราคาในประเทศสูงขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ที่สำคัญ ยังช่วยลดภาระงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังลงมาด้วย” นายกีรติกล่าว

อย่างไรก็ตาม ผลจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เริ่มระบาดในช่วงเดือน เม.ย. 2564 ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของชุดตรวจสอบ ซึ่งแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัด โดยกรมฯ จะเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และเชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพราคาหัวมันสำปะหลังสดในประเทศ เนื่องจากปัจจุบันเป็นช่วงปลายฤดูกาลผลิตมันสำปะหลัง ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่ออกสู่ตลาดเกือบหมดแล้ว


กำลังโหลดความคิดเห็น...