xs
xsm
sm
md
lg

ส.อ.ท.ดึงสินค้าปูนซีเมนต์ร่วมขึ้นทะเบียน MiT ดัน SMEs สู่ระบบจัดซื้อฯ ภาครัฐ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ส.อ.ท.ดึงสินค้าปูนซีเมนต์ร่วมการรับรอง Made in Thailand จับมือ SMEs สู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รองรับ Mega Project เม็ดเงินกว่า 4 แสนล้านบาท เกิดการหมุนเวียนของรายได้ทั้งซัปพลายเชน


นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ส.อ.ท.ได้พยายามสร้างโอกาสและแต้มต่อให้แก่ผู้ประกอบการในการเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐผ่านการรับรอง Made in Thailand โดยได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรทั่วประเทศในการเดินหน้าผลักดันผู้ประกอบการเข้าถึงโอกาสในการขายสินค้าให้แก่ภาครัฐ ซึ่งจะทำให้เกิดการหมุนเวียนของเงินรายได้ให้กับธุรกิจในประเทศไทยจำนวนมหาศาล โดยเม็ดเงินนี้จะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้ในสถานการณ์ COVID-19 โดยขอเชิญชวนภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า และ SMEs ทั้งสมาชิก ส.อ.ท. และเครือข่ายพันธมิตร เข้าร่วมการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศจากผลกระทบของ Covid-19

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสระนุกูล รองประธาน ส.อ.ท.และประธานสายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กล่าวว่า ขณะนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย และกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ส.อ.ท. สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ในการร่วมเข้าสู่ระบบรับรองครั้งนี้ ทำให้เป็นวัตถุดิบ Made in Thailand ตั้งต้นสำหรับขอรับรอง MiT ซึ่งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของผู้ประกอบการ Supply Chain และ SMEs อย่างเด่นชัด เปิดโอกาสให้เม็ดเงินจากภาครัฐกระจายสู่ SMEs ได้แน่นอนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโครงการ Mega Project ต่างๆ ของภาครัฐที่กำลังทยอยดำเนินการในช่วงปี 2564-2565 กว่า 4 แสนล้านบาท

นายชนะ ภูมี ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ส.อ.ท. และนายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) กล่าวว่า ขณะนี้มีสินค้าปูนซีเมนต์กว่า 160 รายการ ทยอยมาขึ้นทะเบียนสินค้าไทย FTI-Made in Thailand แล้ว โดยเฉพาะสินค้าปูนซีเมนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสขยายตลาดเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ

ดร.ณพพงศ์ ธีระวร ประธานกิตติมศักดิ์ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กล่าวว่า โครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกที่เป็นกลุ่มเครือข่ายธุรกิจปลายน้ำที่ต้องใช้ปูนซีเมนต์เป็นวัตถุดิบต้นน้ำ เช่น ผู้รับเหมา คอนกรีต โดยสมาพันธ์ฯ จะเชื่อมผู้ประกอบการรายเล็กในต่างจังหวัดให้สามารถเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ ก่อเกิดรายได้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกับอุตสาหกรรมรายใหญ่

น.อ.รศ.ดร.ธนากร พีระพันธุ์ นายกสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ทางสมาคมมีความยินดีสนับสนุนโครงการ Made in Thailand ซึ่งสมาชิกจะได้ประโยชน์จากที่ปูนซีเมนต์ซึ่งเป็นวัตถุดิบต้นน้ำได้รับการรับรอง ซึ่งจะง่ายขึ้นต่อการมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการในธุรกิจคอนกรีตในการขายสินค้าให้กลุ่มผู้รับเหมาได้มากขึ้น และมีส่วนช่วย SMEs ให้มีรายได้จากงบประมาณที่แน่นอนจากภาครัฐอีกด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...