xs
xsm
sm
md
lg

NCAP ตั้ง" เน็คซ์ มันนี่" รุกธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:"เน็คซ์ แคปปิตอล" ตั้ง "เน็คซ์ มันนี่" รุกธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล คาดแล้วเสร็จไตรมาส 3 พร้อมออกวอร์แรนต์ NCAP - ESOP W1 38 ล้านหน่วย แจกผู้บริหาร และเพิ่มทุนใหม่ 38 ล้านหุ้น พาร์ 0.50 บาท เพื่อรองรับการแปลงสภาพวอร์แรนต์ และเรียกประชุมผู้ถือหุ้น 15 กรกฎาคม 2564 นี้

นายพุฒิพันธ์ เตยะราชกุล กรรมการ บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ NCAP เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท เน็คซ์ มันนี่ จำกัด ซึ่งประกอบกิจการให้สินเชื่อส่วนบุคคล คาดว่าจะดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2564 มีทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่ง NCAP ถือหุ้น 80% โดยเป็นการขยายธุรกิจ เพิ่มช่องทางการรับรู้รายได้และกำไร

อีกทั้งให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือวอร์แรนต์ให้ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย) และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยหรือ NCAP - ESOP W1 จำนวน 38 ล้านหน่วย อายุ 5 ปี ให้ฟรี

พร้อมอนุมัติให้เพิ่มทุน 19 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 450 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 469 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 38 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิวอร์แรนต์ดังกล่าว

นอกจากนี้ มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายปุณณมาศ วิจิตรกุลวงศา ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ NCAP กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record Date) 21 มิถุนายน 2564
กำลังโหลดความคิดเห็น...