xs
xsm
sm
md
lg

ฉีดทะลุ 1 แสนคนแล้ว! ศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อบริการราบรื่น สะดวก รวดเร็ว ศักยภาพเกินเป้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อฉีดไปแล้วมากกว่า 100,000 คน หลังเปิดให้บริการเข้าสู่วันที่ 11 ตอกย้ำศักยภาพเกินวันละ 10,000 คนตามเป้าหมาย โดยมีสถิติค่าเฉลี่ยสูงถึง 2,105 คน/ชั่วโมง

รายงานข่าวเปิดเผยว่า วันนี้ (3 มิ.ย. 2564) การฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ “ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ (Central Vaccination Center)” ณ สถานีกลางบางซื่อ จตุจักร ซึ่งเป็นวันที่ 11 นับจากเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. 2564 โดยสามารถฉีดวัคซีนสะสมได้มากกว่า 100,000 คนแล้ว

ในวันที่ 3 มิ.ย. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-11.50 น. ฉีดวัคซีนได้จำนวน 6,000 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มเป้าหมายบุคลากรด้านคมนาคม ขนส่ง Organization / Provider Target Group จำนวน 5,502 คน (91.70%) กลุ่ม On-Site จำนวน 498 คน (8.30 %) มีค่าเฉลี่ยในการฉีด 2,105 คน/ชั่วโมง
ส่วนยอดฉีดวัคซีนสะสมมีจำนวน 101,826 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มเป้าหมายบุคลากรด้านคมนาคม ขนส่ง Organization / Provider Target Group จำนวน 88,409 คน (86.82%) กลุ่ม On-Site จำนวน 13,417 คน (13.18%)

โดยศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อมีเป้าหมายแรกเพื่อฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด่านหน้า (Front Line) ในการให้บริการขนส่งสาธารณะทุกประเภททั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งประเมินว่าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีจำนวนประมาณ 130 ,000 คน ทั้งนี้ เพื่อลดความแออัดการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลและเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประชาชน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ระบุว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อมีเป้าหมายการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มเป้าหมายให้ได้วันละประมาณ 10,000 คน ซึ่งสามารถดำเนินการได้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
กำลังโหลดความคิดเห็น...