xs
xsm
sm
md
lg

วงแหวนรอบเมืองโคราชคืบหน้ากว่า 80% คาดเสร็จปี 66 ช่วยแก้รถติดเขตเมือง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมทางหลวงอัปเดตก่อสร้างโครงการวงแหวนรอบเมืองโคราชคืบหน้ากว่า 80% คาดเสร็จในปี 2566 แก้ปัญหาจราจรติดขัดในตัวเมืองนครราชสีมา

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 290 สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ระยะทาง 110 กิโลเมตร ว่า ปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้าแล้วกว่า 80% โดยที่ผ่านมาได้เปิดใช้เส้นทางวงแหวนด้านใต้บางส่วน ระยะทางรวม 29.22 กิโลเมตร แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 ตอน ก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 ตอน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนด้านทิศเหนือ ระยะทางรวม 48 กิโลเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จตอนที่ 1 ที่เหลืออีก 2 ตอนอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการปี 2566

โดยโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาอยู่ในพื้นที่ อ.ปักธงชัย, อ.เมืองนครราชสีมา และ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เป็นถนนวงแหวนรอบเมืองที่มีขนาดใหญ่และมีระยะทางยาวที่สุดในต่างจังหวัด ถือเป็นถนนวงแหวนที่มีระยะทางยาวเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย รองมาจากถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก)

เริ่มจากทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ที่หลักกิโลเมตรที่ 126 บริเวณตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน ไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 (ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี) บริเวณตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา 
 
โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 7 ตอน ได้แก่ ทิศเหนือ 3 ตอน (ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร) และทิศใต้ 4 ตอน (ระยะทางประมาณ 62 กิโลเมตร) โดยตลอดแนวที่ถนนตัดผ่านนั้น พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและพื้นที่เกษตรกรรม ในปี 2549 ได้ฤกษ์ก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองขึ้น เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่จึงมีการแบ่งงานก่อสร้างออกเป็นช่วงๆ 

ปัจจุบันยังเหลือการก่อสร้างอีกประมาณ 30 กิโลเมตร เริ่มตั้งแต่ทางหลวงหมายเลข 205-ทางหลวงหมายเลข 26 จะเสร็จครบวงจร เหลืองานก่อสร้างประมาณ 20% ขณะที่ผ่านมาได้เปิดใช้เส้นทางวงแหวนด้านใต้ไปแล้ว ระยะทางรวม 29.22 กิโลเมตร แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 ตอน ก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 ตอน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนด้านทิศเหนือก่อสร้างแล้วเสร็จตอนที่ 1 ที่เหลืออีก 2 ตอนอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นเส้นทางที่สามารถระบายการจราจรที่คับคั่งบริเวณตัวเมืองนครราชสีมา รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้เส้นทางและประชาชนในพื้นที่โดยรอบ ส่งเสริมศักยภาพทางด้านการคมนาคม การค้า การขนส่ง โดยรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสามารถรองรับการขยายตัวของผังเมืองรวมในอนาคต กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง


กำลังโหลดความคิดเห็น...