xs
xsm
sm
md
lg

TU ลงขันตั้ง "เจแปน เพ็ท นูทรีชั่น"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ลงขันตั้ง "เจแปน เพ็ท นูทรีชั่น" เพื่อผลิตจัดจำหน่าย นำเข้า และส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ และสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU แจ้งการลงทุนของบริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.55 โดยได้มีการจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่ในประเทศญี่ปุ่น คือ “บริษัท เจแปน เพ็ท นูทรีชั่น จำกัด” (Japan Pet Nutrition Co.,Ltd.) เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่ภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่น โดยการจัดจำหน่าย ขาย และนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงและสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงไปยังประเทศญี่ปุ่น

โดยชื่อบริษัท บริษัท เจแปน เพ็ท นูทรีชั่น จำกัด (Japan Pet Nutrition Co.,Ltd.) มีทุนจดทะเบียนบริษัท 5,000,000 เยน โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 เยน แบ่งสัดส่วนการถือหุ้นคือ บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจำนวน 45,000 หุ้น หรือร้อยละ 90 และนายทาเคฮิโกะ มิอูระ ถือหุ้นจำนวน 5,000 หุ้น หรือร้อยละ 10
กำลังโหลดความคิดเห็น...