xs
xsm
sm
md
lg

SME มีเฮ! ก.อุตฯ ขยายเวลาพักชำระหนี้ถึงสิ้นปี ’64 ฝ่าโควิด-19 รอบใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กระทรวงอุตสาหกรรม ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ฝ่าวิกฤต โควิด-19 ระลอกใหม่ พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด ไม่เกิน 6 เดือน และไม่เกินสิ้นปี 2564 ผ่าน SME D BANK เริ่มตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SME) ที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนฯที่ยังไม่ด้อยคุณภาพ (Non NPL) หรือไม่อยู่ในระหว่างที่ถูกกองทุนดำเนินคดี ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้สามารถยื่นความประสงค์ขอพักชำระหนี้เงินต้นกับทางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) โดยสามารถพักชำระหนี้ได้สูงสุด ไม่เกิน 6 เดือน และไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2564

“การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ได้เข้ามาซ้ำเติมผลกระทบจากสถานการณ์ในรอบแรกที่ผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่ของประเทศ ยังไม่สามารถพลิกฟื้นธุรกิจให้กลับสู่ภาวะปกติได้ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ กระทรวงอุตสาหกรรม เล็งเห็นถึงควมยากลำบากจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนฯ ช่วยระยะที่ 3 ซึ่งเป็นมาตรการต่อเนื่องจากการให้ความช่วยเหลือก่อนหน้า ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเอสเอ็มอี โดยเฉพาะรายเล็กที่ประสบปัญหาจากการขายสินค้าหรือการให้บริการในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 และคาดว่า จะช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานได้ไปจนถึงสิ้นปีนี้” นายกอบชัย กล่าว

ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีที่ผ่านมาได้ดำเนินมตรการเพื่อช่วยเหลือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งและสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ไปแล้ว 2 ครั้ง ด้วยการพักชำระหนี้ และให้บริการความช่วยเหลือผู้ประกอบการ เอสเอ็มอีในเรื่องการตลาด การเงิน และระบบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 3,300 ราย

นายกอบชัย กล่าวว่า ลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนฯ สามารถแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้น พร้อมขอรับการส่งเสริมพัฒนาในด้านต่างๆ อาทิ การตลาด การผลิต การเงินและบัญชี ได้ที่ SME D BANK ทุกสาขาทั่วประเทศในเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 1357
กำลังโหลดความคิดเห็น...