xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” ถกผู้ผลิตหน้ากากอนามัย สั่งการโรงงานเดินเครื่องเต็มที่ รับความต้องการเพิ่ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“พาณิชย์” ถกผู้ผลิตหน้ากากอนามัยติดตามสถานการณ์การผลิต พบสินค้ามีเพียงพอความต้องการ แต่ให้ผู้ผลิตเดินหน้าผลิตอย่างเต็มที่ รองรับความต้องการที่สูงขึ้น พร้อมย้ำขายราคาชิ้นละไม่เกิน 2.50 บาท “จุรินทร์” สั่งการให้ตรวจสอบใกล้ชิด ยังไม่พบผิดปกติ

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ประชุมติดตามสถานการณ์การผลิตหน้ากากอนามัยร่วมกับผู้ผลิตหน้ากากอนามัย พบว่าปัจจุบันมีหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า และหน้ากากทางเลือกในตลาดปริมาณมาก และวัตถุดิบในการผลิตมีเพียงพอ บางรายมีวัตถุดิบและหน้ากากอนามัยเหลือพร้อมที่จะส่งมอบ และบางรายพร้อมที่จะผลิตเพิ่มขึ้นถ้ามีคำสั่งซื้อเข้ามา

“ได้ขอให้ผู้ผลิตหน้ากากอนามัยแจ้งปริมาณที่พร้อมส่งมอบ หรือกำลังผลิตที่ยังคงเหลืออยู่มาที่กรมฯ โดยหากพื้นที่ใดมีปริมาณหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอจะได้ประสานจัดส่งไปเสริมให้ทันที และยังได้ขอให้ผู้ผลิตดำเนินการผลิตอย่างเต็มที่ รวมทั้งเน้นย้ำว่าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เป็นสินค้าควบคุม ต้องจำหน่ายตามราคาที่กำหนดไม่เกินชิ้นละ 2.50 บาท หากพบว่ามีการจำหน่ายเกินกว่าราคาที่กำหนดจะดำเนินการอย่างเฉียบขาด”

ทั้งนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมฯ และมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศออกตรวจสอบและติดตามสถานการณ์หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ ทำให้ทุกจังหวัดกำหนดมาตรการให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากที่อยู่อาศัย และมีมาตรการขอความร่วมมืองดออกจากบ้านในบางช่วงเวลา

สำหรับผลการตรวจสอบในช่วงที่ผ่านมา ไม่พบความผิดปกติ ราคาหน้ากากอนามัยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1.90-2.50 บาท ไม่เกินไปกว่าราคาควบคุม แต่ถ้าประชาชนพบเห็นการเอารัดเอาเปรียบก็ให้แจ้งมาที่สายด่วน 1569 กรมฯ จะดำเนินการตามกฎหมายเด็ดขาด โดยกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท จำหน่ายราคาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
กำลังโหลดความคิดเห็น...