xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” เปิดจุดรับซื้อ “พริกเขียว” ที่ จ.สงขลาแล้ว รับซื้อจากเกษตรกรกิโลละ 15 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมการค้าภายในเผยได้เปิดจุดรับซื้อ “พริกเขียว” ที่ จ.สงขลาแล้ว เป้าหมาย 3,000 ตัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยเกษตรกรจะขายได้ในราคากิโลกรัมละ 15 บาท

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยนายวิชัย โภชนกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ได้ลงพื้นที่ร่วมกับจังหวัดสงขลาเปิดจุดรับซื้อพริกขี้หนูพันธุ์ดวงมณี ในวันที่ 3 พ.ค. 2564 เป็นวันแรกที่ อบต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา และจะขยายจุดรับซื้อเพิ่มเติม ทั้งในจังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3,000 ตัน โดยเกษตรกรจะได้รับราคากิโลกรัม (กก.) ละ 15 บาท

ก่อนหน้านี้ ได้มีการประชุมพาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติในการรับซื้อพริกเขียว หลังจากที่พบปัญหาพริกเขียวดวงมณีตกต่ำเหลือกก.ละ 8 บาท เนื่องจากประเทศมาเลเซียชะลอการรับซื้อ และภายหลังการประชุม ได้เริ่มเปิดจุดรับซื้อพริกเขียวจากเกษตรกร โดยนำผู้ประกอบการและผู้ส่งออกมาพบกัน เพื่อรับซื้อพริกเขียวจากเกษตรกรโดยตรง ณ จุดรับซื้อ พร้อมกับตั้งเป้าหมายว่าวันแรกจะสามารถรับซื้อพริกเขียวจากเกษตรกรได้ 30-50 ตัน และภายหลังการตั้งจุดรับซื้อ ปรากฏว่าสามารถนำผู้ส่งออกมารับซื้อพริกในทันทีได้ 10 ตันเพื่อส่งออกไปมาเลเซีย และจะตั้งจุดรับซื้อต่อไปจนกว่าสถานการณ์ราคาพริกเขียวจะคลี่คลาย
กำลังโหลดความคิดเห็น...