xs
xsm
sm
md
lg

ขสมก.หนัก! พนักงานติดโควิดเพิ่มอีก 9 ราย “คนขับ-กระเป๋า-ฝ่ายธุรการ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ขสมก.ยอดพุ่ง วันเดียวพนักงานติดเชื้อโควิดรวม 9 ราย ทั้งคนขับ-กระเป๋า หนักสุดสาย 7 ติด 4 ราย ส่วนอู่บรมราชชนนีพนักงานธุรการติดเพิ่ม เหตุสัมผัสจากพนักงานที่ติดเชื้อรายก่อนหน้า

วันที่ 1 พ.ค. 2564 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รายงานว่า มีพนักงาน ขสมก.ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 9 คน โดยรายที่ 1 เป็นพนักงานขับรถโดยสารธรรมดาสาย 145 เพศชาย อายุ 56 ปี (ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานธุรการ ณ อู่แพรกษา (บ่อดิน) เนื่องจากเป็นโรคเส้นลือดสมองตีบ) 
รายที่ 2 เป็นพนักงานเก็บค่าโดยสาร รถธรรมดาสาย 7 เพศหญิง อายุ 35 ปี
รายที่ 3 เป็นพนักงานเก็บค่าโดยสาร รถธรรมดาสาย 7 เพศหญิง อายุ 39 ปี
รายที่ 4 เป็นพนักงานเก็บค่าโดยสาร รถธรรมดาสาย 11 เพศหญิง อายุ 49 ปี
รายที่ 5 เป็นพนักงานเก็บค่าโดยสาร รถธรรมดาสาย 13 เพศชาย อายุ 46 ปี
รายที่ 6 เป็นพนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศสาย 4 เพศชาย อายุ 46 ปี (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถช่วงกะบ่าย)
รายที่ 7 เป็นพนักงานขับรถโดยสารธรรมดาสาย 7 เพศชาย อายุ 59 ปี
รายที่ 8 เป็นพนักงานขับรถโดยสารธรรมดาสาย 7 เพศชาย อายุ 42 ปี
รายที่ 9 เป็นพนักงานธุรการ เขตเดินรถที่ 6 อู่บรมราชชนนี ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร (ทำงานในห้องเดียวกับพนักงาน ขสมก.ที่ติดเชื้อไปก่อนหน้า)

ทั้งนี้ ขสมก.ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร การล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในการเดินทาง
กำลังโหลดความคิดเห็น...