xs
xsm
sm
md
lg

ขสมก.อ่วม!พนักงานติดโควิดวันเดียว 4 คน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ขสมก.เผยวันนี้ มีพนักงานติดเชื้อโควิดรวม 4 คน เป็นกระเป๋าสาย 47 สาย4 คนขับรถสาย4 และคนขับรถปอ.สาย137 ยืนยันมีการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และฉีดพ่นฆ่าเชื้อ รถทุกคัน ตามมาตรการสาธารณสุข

วันที่ 30 เม.ย. 2564 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รายงานว่า มีพนักงานขสมก. ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จำนวน 4 คน โดย รายที่ 1 เป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 47 เพศหญิง อายุ 54 ปี (ปฏิบัติหน้าที่เก็บค่าโดยสารกะบ่าย) ซึ่งเข้ารับการตรวจ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 จากที่ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสถาบันป้องกันโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค ได้นำรถพระราชทานเข้ามาตรวจเชิงรุก ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่คลองเตย ณ บริเวณวัดสะพาน 
 
รายที่2 เป็น พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 4 เพศหญิง อายุ 52 ปี (ปฏิบัติหน้าที่เก็บค่าโดยสารช่วงกะบ่าย) 
 
รายที่ 3 เป็นพนักงานขับรถโดยสารรถธรรมดา สาย 4 เพศหญิง อายุ 56 ปี (ปฏิบัติหน้าที่ ขับรถโดยสารช่วงกะบ่าย) 

และรายที่4 เป็นพนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 137 เพศชาย อายุ 59 ปี

ทั้งนี้ ขสมก. ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร การล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง
กำลังโหลดความคิดเห็น...