xs
xsm
sm
md
lg

“บี.กริม” เร่งเปิดคลินิกพรีโมแคร์ในปีนี้ 3-5 สาขา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:บี.กริม รุกธุรกิจเฮลท์แคร์ ลุยเปิด “คลินิกพรีโมแคร์” ตรวจโรคทั่วไปรวมถึงการให้บริการกายภาพบำบัดและจิตบำบัด วางเป้าหมายเปิดเพิ่มในปีนี้ 3-5 สาขา พร้อมผนึกพันธมิตร มุ่งสร้าง “จุดเปลี่ยน” การดูแล รักษาสุขภาพคนไทย
 
นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม เปิดเผยว่า บริษัทพร้อมรุกธุรกิจเฮลท์แคร์อย่างเต็มที่ในปีนี้ ด้วยการเปิดตัวคลินิก “พรีโมแคร์” (PrimoCare Medical) ที่สาขาต้นแบบ ณ อาคารไว้ท์เฮ้าส์ บี.กริม สำนักงานใหญ่ กรุงเทพกรีฑา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ครอบคลุมบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตลอดจนตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, ไขมันในเลือดสูง, โรคภูมิแพ้ นอกจากนี้ ยังมีให้บริการจิตบำบัด, กายภาพบำบัด, โภชนบำบัด รวมถึงการตรวจสุขภาพประจำปี

จุดเด่นของพรีโมแคร์ คือการมีแนวคิดที่คำนึงถึงผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง การให้บริการตรวจโรค แก้ไขปัญหาอาการเล็กน้อย โดยไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลใหญ่ เปรียบเสมือน “คลินิกใกล้บ้าน” ที่เข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ใส่ใจ ใกล้ชิด ในกรณีที่ผู้เข้ารับการรักษามีอาการเจ็บป่วยรุนแรง หรือจำเป็นต้องได้รับการดูแลจากแพทย์เฉพาะทาง คลินิก “พรีโมแคร์” ก็สามารถส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง หรือโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยต้องการไปรักษาต่อได้ พร้อมระบบการส่งต่อข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อให้การรักษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การรุกสู่ธุรกิจสุขภาพของ บี.กริม มาจากรากฐานที่แข็งแกร่งของ บี.กริม จากประวัติศาสตร์การดำเนินธุรกิจ 143 ปีในประเทศไทย ที่เริ่มต้นด้วยการเปิดร้านขายยาตำรับตะวันตก ชื่อ “สยามดิสเป็นซารี่” ขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ จนได้รับความนิยมและยอมรับในราชสำนัก และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็น “ร้านยาหลวง”

นอกจากนี้ โมเดลธุรกิจของ “พรีโมแคร์” ยังสะท้อนค่านิยม 4Ps ขององค์กร คือ Pioneering Spirit (ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์), Positivity (ทัศนคติที่ดี), Partnership (ความร่วมมือ), Professional (ความเป็นมืออาชีพ) ที่ต้องการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่คนไทยและสังคมไทย โดยเน้นการสร้างพันธมิตร และความเป็นมืออาชีพด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านระบบการคัดสรรอย่างมีคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับโรงพยาบาลต่างๆ ในการคัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ที่จะมาประจำที่คลินิก รวมถึงแพทย์ที่ให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ  

นายนิโกลาส์ ชาบานิเยร์ ประธานกลุ่มธุรกิจ บี.กริม เฮลท์แคร์ กล่าวว่า ในปีนี้บริษัทตั้งเป้าขยายสาขาคลินิก “พรีโมแคร์” ในพื้นที่กรุงเทพฯ ประมาณ 3-5 สาขา ส่วนระยะยาวมีเป้าหมายขยายสาขา “พรีโมแคร์” ไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพคนไทยได้อย่างครอบคลุม และทั่วถึง โดยเน้นพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชน เช่น หมู่บ้าน, คอนโดมิเนียม, สำนักงาน และศูนย์การค้า เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลสุขภาพที่เข้าถึงมากขึ้น บริษัทพร้อมเปิดกว้างในการเข้าร่วมกับพันธมิตรในวงการการแพทย์ รวมถึงพันธมิตรในด้านต่างๆ เพื่อให้การขยายสาขาสามารถทำได้รวดเร็ว รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ซึ่งเชื่อว่าการเปิดคลินิก “พรีโมแคร์” จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของระบบการรักษาพยาบาลในประเทศไทย ซึ่งจะทำให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว
กำลังโหลดความคิดเห็น...