xs
xsm
sm
md
lg

บี.กริมรุกธุรกิจเฮลท์แคร์ ลุยเปิด “พรีโมแคร์”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:บี.กริม รุกหนักธุรกิจเฮลท์แคร์ ลุยเปิด “พรีโมแคร์” คลินิกใกล้บ้าน เข้าถึง และครอบคลุม พร้อมผนึกพันธมิตรมุ่งสร้าง “จุดเปลี่ยน” การดูแลรักษาสุขภาพอย่างยั่งยืนแก่คนไทย

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม เปิดเผยว่า บริษัทพร้อมรุกธุรกิจเฮลท์แคร์อย่างเต็มที่ในปีนี้ ด้วยการเปิดตัวคลินิก “พรีโมแคร์” (PrimoCare Medical) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยเป็นสาขาต้นแบบ ณ อาคารไวท์เฮ้าส์ บี.กริม สำนักงานใหญ่ ถ.กรุงเทพกรีฑา ครอบคลุมบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตลอดจนตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคภูมิแพ้ นอกจากนี้ ยังมีให้บริการจิตบำบัด กายภาพบำบัด โภชนบำบัด รวมถึงการดูแลและแนะนำทุกองค์ประกอบสุขภาพของแต่ละบุคคล และการตรวจสุขภาพประจำปี

จุดเด่นของพรีโมแคร์ คือ การมีแนวคิดที่คำนึงถึงผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง การให้บริการตรวจโรค แก้ไขปัญหาอาการเล็กน้อยโดยไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลใหญ่ เปรียบเสมือน “คลินิกใกล้บ้าน” ที่เข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ใส่ใจ ใกล้ชิด ในกรณีที่ผู้เข้ารับการรักษามีอาการเจ็บป่วยรุนแรง หรือจำเป็นต้องได้รับการดูแลจากแพทย์เฉพาะทาง คลินิก “พรีโมแคร์” ก็สามารถส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง หรือโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยต้องการไปรักษาต่อได้ พร้อมระบบการส่งต่อข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อให้การรักษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

“บี.กริม ลงทุนในธุรกิจนี้เพราะเราเชื่อมั่นว่า สุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นจากการรู้จักดูแลร่างกายอย่างองค์รวม เน้นการป้องกันอย่างต่อเนื่อง เราต้องการเปลี่ยนรูปโฉมการดูแลสุขภาพของคนไทย โดยการสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันก่อนเกิดโรค เพื่อช่วยให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน การเปิดพรีโมแคร์ ให้เป็นคลินิกใกล้บ้านจึงเป็นเสมือนการมีแพทย์ประจำตัวที่สามารถให้คำปรึกษาด้านสุขภาพต่างๆ แก่ทั้งครอบครัว ให้เกิดการดูแลอย่างต่อเนื่อง ด้วยราคาที่สมเหตุสมผลและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น” ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าว

สำหรับการรุกสู่ธุรกิจสุขภาพของ บี.กริม มาจากรากฐานที่แข็งแกร่งของ บี.กริม จากประวัติศาสตร์การดำเนินธุรกิจ 143 ปีในประเทศไทย ที่เริ่มต้นด้วยการเปิดร้านขายยาตำรับตะวันตก ชื่อ “สยามดิสเป็นซารี่” ขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จนได้รับความนิยมและยอมรับในราชสำนัก และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็น “ร้านยาหลวง”

นอกจากนี้ โมเดลธุรกิจของ “พรีโมแคร์” ยังสะท้อนค่านิยม 4Ps ขององค์กร คือ Pioneering Spirit (ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์) Positivity (ทัศนคติที่ดี) Partnership (ความร่วมมือ) Professional (ความเป็นมืออาชีพ) ที่ต้องการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่คนไทยและสังคมไทย โดยเน้นการสร้างพันธมิตร และความเป็นมืออาชีพด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านระบบการคัดสรรอย่างมีคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับโรงพยาบาลต่างๆ ในการคัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ที่จะมาประจำที่คลินิก รวมถึงแพทย์ที่ให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ

มร.นิโกลาส์ ชาบานิเยร์ ประธานกลุ่มธุรกิจ บี.กริม เฮลท์แคร์ กล่าวว่า ในปีนี้บริษัทตั้งเป้าขยายสาขาคลินิก “พรีโมแคร์” ในพื้นที่กรุงเทพฯ ประมาณ 3-5 สาขา ส่วนระยะยาวมีเป้าหมายขยายสาขา “พรีโมแคร์” ไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพคนไทยได้อย่างครอบคลุม และทั่วถึง โดยเน้นพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชน เช่น หมู่บ้าน คอนโดมีเนียม สำนักงาน และศูนย์การค้า เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลสุขภาพที่เข้าถึงมากขึ้น บริษัทพร้อมเปิดกว้างในการเข้าร่วมกับพันธมิตรในวงการการแพทย์ รวมถึงพันธมิตรในด้านต่างๆ เพื่อให้การขยายสาขาสามารถทำได้รวดเร็ว รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ซึ่งเชื่อว่าการเปิดคลินิก “พรีโมแคร์” จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของระบบการรักษาพยาบาลในประเทศไทย ซึ่งจะทำให้เกิดให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว

ปัจจุบันคลินิก “พรีโมแคร์” (PrimoCare Medical) เปิดให้บริการที่อาคารไวท์เฮ้าส์ บี.กริม สำนักงานใหญ่ ถนนกรุงเทพกรีฑา ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพและตรวจโรคทั่วไป และตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง โรคมะเร็ง โดยทีมแพทย์และพยาบาล ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น. นอกจากนี้ ยังมีให้บริการ “จิตบำบัด” ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 08.00-12.00 น. และกายภาพบำบัด ทุกวันพุธและศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น. รวมถึงบริการโภชนบำบัด ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ โดยให้การดูแลและแนะนำทุกองค์ประกอบสุขภาพของแต่ละบุคคล ตรวจสุขภาพประจำปี และบริการฉีดวัคซีน
กำลังโหลดความคิดเห็น...