xs
xsm
sm
md
lg

“คมนาคม” สาหัส บุคลากรติดโควิด 195 ราย กักตัว 1,666 ราย ทอท.ติดมากสุด 43 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“คมนาคม” สาหัส บุคลากรติดเชื้อโควิดสะสม 195 ราย จาก 20 หน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่รวมกว่า 1.1 แสนคน โดยรักษาหายแล้ว 32 ราย ยังรักษาอยู่ 162 ราย เฝ้าระวัง 1,666 ราย โดย ทอท.ติดเชื้อมากสุด 43 คน ตามด้วย รฟท. 27 ราย “ศักดิ์สยาม” สั่งตรวจเชิงรุกเพื่อป้องกัน

วานนี้ (29 เม.ย.) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มขึ้น โดยวันที่ 29 เม.ย. 2564 ได้รับรายงานว่ามีบุคลากรของกระทรวงคมนาคมติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 195 ราย ซึ่งคิดเป็น 0.17% ของจำนวนบุคลากรรวม 112,664 คน ทั้งหน่วยงานรัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 20 หน่วยงาน

โดยยอดติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 195 ราย แบ่งเป็น กำลังรักษาตัว 162 ราย คิดเป็น 0.14% ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด, รักษาหายแล้ว 32 ราย คิดเป็น 0.03% ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด อยู่ระหว่างเฝ้าระวัง 1,666 ราย คิดเป็น 1.48% และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย คิดเป็น 0.001% ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด

ทอท.ติดโควิดมากที่สุด 43 คน

จากข้อมูลพบว่า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 8,274 คน โดยมีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด จำนวน 43 คน หายแล้ว 3 ราย กำลังรักษาตัว 40 ราย เฝ้าระวัง 323 ราย

รองลงมาคือ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 12,862 คน โดยมีผู้ติดเชื้อสะสม จำนวน 27 ราย หายแล้ว 2 ราย กำลังรักษาตัว 25 ราย เฝ้าระวัง 138 ราย

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 13,821 คน มีผู้ติดเชื้อสะสม 22 ราย หายแล้ว 6 ราย กำลังรักษาตัว 15 ราย เฝ้าระวัง 63 ราย และเสียชีวิต 1 ราย

กรมทางหลวง (ทล.) มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 36,390 คน มีผู้ติดเชื้อสะสม 15 ราย กำลังรักษาตัวทั้ง 15 ราย เฝ้าระวัง 457 ราย

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 7,779 คน มีผู้ติดเชื้อสะสม 15 ราย หายแล้ว 3 ราย กำลังรักษาตัว 12 ราย เฝ้าระวัง 87 ราย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 5,436 คน มีผู้ติดเชื้อสะสม 13 ราย หายแล้ว 3 ราย กำลังรักษาตัว 10 ราย เฝ้าระวัง 38 ราย

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 3,790 คน มีผู้ติดเชื้อสะสม 12 ราย หายแล้ว 3 ราย กำลังรักษาตัว 9 ราย เฝ้าระวัง 36 ราย

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ และสำนักงานรัฐมนตรี มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 577 คน มีผู้ติดเชื้อสะสม 11 ราย หายแล้ว 3 ราย กำลังรักษาตัว 8 ราย เฝ้าระวัง 23 ราย

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) มีผู้ติดเชื้อ 8 ราย บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.) มีผู้ติดเชื้อ 8 ราย สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) มีผู้ติดเชื้อ 7 ราย กรมเจ้าท่า (จท.) ติดเชื้อ 6 ราย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ติดเชื้อ 3 ราย กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ติดเชื้อ 2 ราย สำนักงานนโยบายขนส่งและจราจร (สนข.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด ติดเชื้อหน่วยละ 1 ราย

ส่วนหน่วยงานที่ไม่มีผู้ติดเชื้อ คือ กรมการขนส่งทางราง บริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.) และบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ได้สั่งให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์มาตรฐานด้านกระทรวงสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 และเร่งตรวจเชิงรุกให้มากขึ้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...