xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” จี้โรงสกัดรับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรให้สอดคล้องราคาน้ำมันปาล์มดิบที่สูงขึ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมการค้าภายในจี้โรงงานสกัดรับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันปาล์มดิบที่เพิ่มสูงขึ้น และต้องปิดป้ายแสดงราคารับซื้อให้ชัดเจน ต้องซื้อตามคุณภาพ พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัดออกตรวจสอบเครื่องชั่ง ย้ำหากพบดัดแปลงแก้ไข ทำน้ำหนักคลาดเคลื่อน มีโทษหนัก

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ขอความร่วมมือไปยังโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มให้รับซื้อผลปาล์มในราคาที่เป็นธรรมตามคุณภาพปาล์มที่เกษตรกรนำมาขาย และสอดคล้องกับราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาด หลังจากที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบตลาดมาเลเซียมีการปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน โดยเดือน ม.ค.-เม.ย. 2564 ราคาอยู่ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 28.83, 29.59, 31.18 และ 34.84 บาท ตามลำดับ จึงเป็นปัจจัยบวกต่อทิศทางราคาน้ำมันปาล์มและปาล์มน้ำมันของไทย

ทั้งนี้ ยังได้กำชับให้ลานเท และโรงงานสกัดปิดป้ายแสดงราคารับซื้อให้ชัดเจน เพื่อให้เกษตรกรได้รู้ราคาขายล่วงหน้า และห้ามกระทำการใดๆ ที่ทำให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคา โดยหากพบว่ามีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อจะมีโทษตามกฎหมาย ปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากพบว่ามีการกดราคา หรือจงใจทำให้เกิดความปั่นป่วนด้านราคา จะมีโทษสูงสุดจำคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับเกษตรกร ขอให้ตัดปาล์มสุกตามอายุเพื่อให้ได้ปาล์มคุณภาพดี และจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรที่จะขายได้ในราคาที่สูงขึ้น เนื่องจากจะสกัดได้เปอร์เซ็นต์น้ำมันที่ดี

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานชั่งตวงวัดเข้าสุ่มตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องชั่งน้ำหนัก หากพบว่ามีการดัดแปลงแก้ไขเครื่องชั่งน้ำหนักจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท หรือกรณีที่ทำให้เครื่องชั่งมีน้ำหนักคลาดเคลื่อน มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 120,000 บาท หรือกรณีที่พบว่าใช้เครื่องชั่งที่มีค่าน้ำหนักคลาดเคลื่อนเกินกว่าที่กำหนด มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


กำลังโหลดความคิดเห็น...