xs
xsm
sm
md
lg

บอร์ด ธปท.แต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงมีผล 1 ต.ค.64

เผยแพร่:   ปรับปรุง:

คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย มีมติการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง ตำแหน่งรองผู้ว่าการ และผู้ช่วยผู้ว่าการ มีผล 1 ตุลาคม 2564

นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้ (28 เม.ย.) คณะกรรมการฯ มีมติแต่งตั้งให้ น.ส.วชิรา อารมย์ดี เป็นรองผู้ว่าการด้านบริหาร เพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมที่จะว่างลง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบการย้ายของผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

 


1.การย้าย น.ส.วชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงิน ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำผู้ว่าการ ดูแลงานสายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ก่อนขึ้นดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการด้านบริหาร ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564


2.การย้าย นางอลิศรา มหาสันทนะ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำผู้ว่าการ ไปดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงิน แทน น.ส.วชิรา อารมย์ดี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
กำลังโหลดความคิดเห็น...