xs
xsm
sm
md
lg

กรมพัฒน์ฯ ดีเดย์วันที่ 26 เม.ย.นี้เปิดใช้ระบบจองชื่อบริษัทด้วย AI

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดีเดย์ 26 เม.ย.นี้เปิดใช้งานระบบจองชื่อนิติบุคคลด้วย AI รู้ผลทันทีชื่อบริษัทใช้ได้ไม่ได้ พร้อมเปิดให้ยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ แค่ถ่ายบัตร ภาพใบหน้า และอัดวิดีโอพูดคำที่ระบบกำหนดก็ใช้งานจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เลย เผยทั้งกระบวนการตั้งบริษัทใหม่สามารถทำได้ทางออนไลน์ทั้งหมด

น.ส.ปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 2564 เป็นต้นไปกรมฯ จะเปิดใช้งานระบบการจองชื่อนิติบุคคลโดยนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการตรวจสอบ ทำให้ทราบผลการอนุมัติการจองชื่อได้ทันทีว่าชื่อที่จองเป็นชื่อซ้ำหรือไม่ซ้ำ และสามารถนำไปใช้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นชื่อนิติบุคคลได้หรือไม่ และถ้าจดไม่ได้ระบบก็จะแสดงเหตุผลให้ และสามารถเปลี่ยนหรือเปลี่ยนชื่อที่ขอจองใหม่ได้ทันที ทำให้ช่วยประหยัดเวลา และช่วยให้การจดทะเบียนทำได้เร็วขึ้น เพราะเดิมต้องใช้เวลาในการจองชื่อและตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ประมาณครึ่งวันถึงจะทราบผล

สำหรับระบบจองชื่อนิติบุคคลโดย AI กรมฯ ได้นำรายชื่อนิติบุคคลที่มีอยู่ในระบบ 1.6 ล้านชื่อ ซึ่งมีการจดทะเบียนเอาไว้เดิม และชื่อที่เป็นชื่อต้องห้ามในการนำมาจดตั้งบริษัท เช่น ชื่อกระทรวง ทบวง กรม ชื่อที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์ เอาไปใส่ไว้ในระบบ เมื่อมีผู้มายื่นขอจองชื่อระบบก็จะทำการตรวจสอบทันทีว่าชื่อซ้ำหรือไม่ซ้ำ และตรงกับชื่อที่ต้องห้ามนำมาใช้จดทะเบียนหรือไม่ ถ้าไม่ก็อนุมัติให้นำไปใช้ได้ โดยปกติในแต่ละปีจะมีคนเข้ามาจองชื่อประมาณปีละ 3 แสนราย และนำไปใช้จดทะเบียนจริง 7-8 หมื่นราย

น.ส.ปัทมาวดีกล่าวว่า กรมฯ ยังได้พัฒนาระบบการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) โดยผู้ที่ต้องการเข้ามาใช้งานระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) จะต้องทำการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเพื่อรับ Username และ Password ในการเข้าใช้ระบบและลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.dbd.go.th และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการถ่ายภาพบัตรประชาชน ภาพใบหน้าตนเอง และอัดวิดีโอโดยพูดคำที่ระบบกำหนด เมื่อทำเสร็จแล้วก็สามารถเข้ามาใช้งานระบบได้ทันที ทำให้การยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลสามารถทำผ่านออนไลน์ได้ทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การจองชื่อนิติบุคคล การกรอกแบบฟอร์มยื่นจดทะเบียน การแนบเอกสารหลักฐาน การลงลายมือชื่อ และการชำระเงินค่าธรรมเนียม เมื่อทำเสร็จก็จะได้หนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลเลย

นอกจากนี้ ยังได้อำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล โดยได้เพิ่มช่องทางให้ผู้แทน 6 ประเภท ได้แก่ ผู้ทำบัญชี หัวหน้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ผู้รับรองลายมือชื่อจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ผู้บังคับหลักประกัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ที่เป็นสามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา สามารถจัดทำและยื่นคำขอจดทะเบียนแทนผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นหุ้นส่วน หุ้นส่วนผู้จัดการในกรณีคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน หรือผู้เริ่มก่อการ กรรมการ ผู้ถือหุ้น ในกรณีคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัดได้

ขณะเดียวกัน ยังได้ขยายระยะเวลาและเพิ่มส่วนลดอัตราค่าธรรมเนียมแก่ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ จากเดิมลดให้ 30% เป็นลดให้ 50% เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 ถึง 31 ธ.ค. 2566
กำลังโหลดความคิดเห็น...