xs
xsm
sm
md
lg

การบินไทยประกาศผลพนักงาน 9,304 คนผ่านกลั่นกรองเข้าโครงสร้างใหม่ เร่งเปิดรอบ 2 เริ่มงาน 1 พ.ค. 64

เผยแพร่:   ปรับปรุง:การบินไทยประกาศพนักงานผ่านกลั่นกรองเข้าโครงสร้างใหม่ 9,304 คน จากที่ยื่นสมัคร 13,554 คน โดยยังเปิดโอกาสให้สละสิทธิ์กรณีเปลี่ยนใจยื่น MSP B/C ได้ เตรียมเปิดกลั่นกรองรอบสอง 12-16 เม.ย.อีก 1,000 อัตรา และมีตำแหน่งเพิ่มอีก 543 อัตรา รองรับการขยายธุรกิจที่เพิ่มรายได้ มั่นใจ 1 พ.ค. 64 เดินหน้าโครงสร้างใหม่ตามเป้า

รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 เม.ย. การบินไทยได้ประกาศผลการกลั่นกรองพนักงานเข้าสู่โครงสร้างใหม่ของบริษัทการบินไทย โดยจากเมื่อเดือนมีนาคม 2564 การบินไทยมีพนักงานประจำทั้งหมด 17,098 คน สมัครเข้าโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร (Mutual Separation Plan : MSP) ประมาณ 3,000 คน เหลือพนักงาน 14,159 คน โดยมีผู้แสดงความจำนงเข้ากระบวนการกลั่นกรองทั้งสิ้น 13,554 คน ซึ่งผ่านการกลั่นกรองรอบแรก และประกาศผลเมื่อวันที่ 8 เม.ย. จำนวน 9,304 คน โดยจะมีเอกสารเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปช่วงกลางเดือน เม.ย. 2564

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงาน ทั้งในกลุ่มที่ได้รับการกลั่นกรองและไม่ได้รับการกลั่นกรองในรอบแรก หากมีความประสงค์สละสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ โดยกลุ่มพนักงานที่ผ่านการกลั่นกรองรอบแรกแต่ต้องการสละสิทธิ์ให้เข้าระบบ TG Application เลือก MSP B/C ภายในเวลา 23.59 น.ของวันที่ 10 เม.ย. 2564 โดยระบบจะทำการยกเลิกตำแหน่งที่ได้แสดงความประสงค์สละสิทธิ์โดยอัตโนมัติ ส่วนกลุ่มพนักงานที่ไม่ได้รับการกลั่นกรองในรอบที่ 1 สามารถตัดสินใจเข้าใน MSP B/C ในวันที่ 12-29 เม.ย. 2564

ทั้งนี้ บริษัท เตรียมเปิดให้สมัครเข้า Relaunch ในรอบที่ 2 หลังจากมีผู้สละสิทธิ์ และหน่วยงานกลางได้รวบรวมตำแหน่งได้เรียบร้อย โดยจะให้พนักงานแสดงความจำนงเข้ากระบวนการกลั่นกรองผ่านระบบในวันที่ 12-16 เม.ย. 2564 โดยจะเปิดในตำแหน่งงานที่ไม่มีผู้สมัคร/ไม่มีผู้เหมาะสม ประมาณ 1,000 อัตรา ตำแหน่งงานที่อาจมีผู้สละสิทธิ์ ซึ่งจะรอข้อมูลหลังวันที่ 10 เม.ย. 2564 และตำแหน่งงานที่เปิดเพิ่ม 543 อัตรา แบ่งเป็นพนักงานประจำ 322 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งที่รองรับการขยายธุรกิจเพื่อสร้างรายได้, รองรับการให้บริการลูกค้าและการให้บริการสายการบินลูกค้าของหน่วยงานต่างๆ, รองรับปริมาณงานของหน่วยงานที่มีการควบรวมจากหลายหน่วยงาน, รองรับการดำเนินการขับเคลื่อนแผนฟื้นฟู, เพิ่มตำแหน่งงานที่ต้องมีตามกฎหมาย และพนักงานชั่วคราว 221 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 1 ปี ได้แก่ งานเป็นโครงการ

จากนั้นคณะอนุกรรมการจะดำเนินการกลั่นกรองช่วงวันที่ 19-23 เม.ย. 2564 ประกาศผลกลั่นกรองครั้งที่ 2 วันที่ 28 เม.ย. 2564 และเปิดให้สละสิทธิ์ในรอบที่ 2 ถึงวันที่ 29 เม.ย. 2564 จากนั้นจะปะกาศรายชื่อ สุดท้ายและเริ่มทำงานในโครงสร้างใหม่วันที่ 1 พ.ค. 2564 โดยในระหว่างที่ดำเนินการ Relaunch ในรอบที่ 2 นั้นพนักงานยังสามารถสมัคร MSP B/C ได้

โดยมีการขยายโครงการ MSP B/C ไปถึงวันที่ 29 เม.ย. 2564 โดยการจ่ายผลตอบแทนสำหรับ MSP B พิเศษ 4 เดือน เริ่มจ่ายใน มิ.ย. 2564 แบ่งชำระเป็น 4 งวด สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตั๋วโดยสาร 20 ใบ ตลอดอายุพนักงาน ส่วน MSP C พิเศษ 0.5-1 เดือน เริ่มจ่ายเดือน ก.ย. 2564 แบ่งชำระ 4 งวด ตั๋วโดยสาร 12-20 ใบ
กำลังโหลดความคิดเห็น...