xs
xsm
sm
md
lg

สปป.ลาวโชว์ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:สปป.ลาวโชว์ศักยภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงมากขึ้น ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยจะสามารถผลิตได้อย่างเต็มที่มากกว่า 30,000 เมกะวัตต์ในระยะยาว พร้อมเดินหน้าแผนลงทุนพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานในภูมิภาคอาเซียน

ท่านดวงสี พารายก กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) หรือ EDL-Gen เปิดเผยว่า สปป.ลาวเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงมากเป็นพิเศษในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ มีประสบการณ์การผลิตไฟฟ้ามากว่า 50 ปี ทำให้สามารถบริหารจัดการแหล่งน้ำซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าในภูมิภาค จากการคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ โดยจะใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งพื้นที่รับปริมาณน้ำฝนที่ไหลลงผ่านแม่น้ำสายต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 202,000 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 85% ของพื้นที่ทั้งหมดของ สปป.ลาว และช่วยสนับสนุนน้ำในลุ่มน้ำโขงถึง 35% ทำให้สามารถเก็บกักน้ำมาใช้ผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในประเทศและส่งออก โดยแหล่งน้ำธรรมชาติเหล่านี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่มากกว่า 30,000 เมกะวัตต์ในระยะยาว

ทั้งนี้ จากรายงานประจำปี 2019 ของธนาคารแห่ง สปป.ลาว ไฟฟ้าถือเป็นการส่งออกสำคัญลำดับ 2 ของ สปป.ลาว โดยมีรายได้จากการส่งออกปี 2562 คิดเป็นสัดส่วน 23% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด 5.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ จากกำลังการผลิตไฟฟ้าโดยรวม 9,972 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นประมาณ 60% ผลิตเพื่อส่งออกและอีก 40% ใช้ภายในประเทศ ซึ่งแหล่งผลิตส่วนใหญ่มาจากไฟฟ้าพลังงานน้ำมากถึง 80% ของกำลังการผลิตโดยรวม ทั้งนี้ กำลังการผลิตดังกล่าวเป็นเพียงประมาณ 30% ของศักยภาพการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด

สปป.ลาวมีแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าภายในปี 2573 จะพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำแห่งใหม่อีกหลายโครงการทำให้มีกำลังการผลิตติดตั้งเพิ่มขึ้น 11,000 เมกะวัตต์ รวมเป็นกำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมดประมาณ 21,000 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศและการส่งออกให้แก่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคตามกรอบความร่วมมือ (MOU) การซื้อขายไฟฟ้า ได้แก่ ไทย จำนวน 9,000 เมกะวัตต์ กัมพูชา จำนวน 6,000 เมกะวัตต์ เวียดนาม จำนวน 5,000 เมกะวัตต์ เมียนมา จำนวน 300 เมกะวัตต์ และมาเลเซีย จำนวน 300 เมกะวัตต์

“สปป.ลาวมีศักยภาพด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำที่เป็นพลังงานสะอาด ปลอดภัย คุ้มค่าและยั่งยืน จากแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งช่วยสนับสนุนให้ สปป.ลาวเป็นผู้ผลิตและส่งออกไฟฟ้ารายสำคัญของภูมิภาค โดยความเชี่ยวชาญด้านพลังงานน้ำและความมั่งคั่งของฐานทรัพยากรใน สปป.ลาวจะช่วยตอบสนองความต้องการในการใช้ไฟฟ้า สร้างความมั่นคงด้านพลังงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งใน สปป.ลาว และภูมิภาคอาเซียนต่อไป” ท่านดวงสี พารายก กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...