xs
xsm
sm
md
lg

บีทีเอสสนับสนุน “โครงการจ้างเหมาบริการดูแลคนพิการทดแทนชั่วคราว”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:นายสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ นางสาวนริศรา ศรีสันต์ ที่ปรึกษากลยุทธ์สื่อสารองค์กร นางสาวยุวดี ตรีครุฑพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้บริหาร บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ นายอดิศักดิ์ รอดสุวรรณ นายกสมาคมชมรมผู้ปกครองคนพิการ พร้อมคณะเข้าแสดงความขอบคุณ ที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการดำเนินการจ้างงานผู้พิการภายใต้ “โครงการจ้างเหมาบริการดูแลคนพิการทดแทนชั่วคราว (Respite Care)” เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2559 เพื่อให้ความช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ณ อาคารบีทีเอสสำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน
กำลังโหลดความคิดเห็น...