xs
xsm
sm
md
lg

อาเซียนเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจจากโควิด-19 เพิ่มบัญชีสินค้าจำเป็นที่ห้ามกีดกัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:อาเซียนเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจจากพิษโควิด-19 เร่งเพิ่มบัญชีสินค้าจำเป็น เน้น “ข้าว เกษตร อาหาร” ต้องไม่มีมาตรการกีดกัน หวังช่วยให้เกิดการไหลเวียนของสินค้าได้สะดวกขึ้น ไทยสบช่องเพิ่มรายการข้าว อาหาร เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ เหตุเป็นสินค้าที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตและเป็นสินค้าส่งออกสำคัญ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้สมาชิกอาเซียนกำลังอยู่ระหว่างการขยายบัญชีสินค้าจำเป็นเพิ่มเติมจากยาและเวชภัณฑ์ ที่เคยมีมติให้สมาชิกลดอุปสรรคการค้า และงดใช้มาตรการกีดกันทางการค้า เพื่อไม่ให้มีข้อจำกัดด้านการไหลเวียนของสินค้าที่จำเป็นต้องใช้ในช่วงโควิด-19 และล่าสุด ยังเห็นตรงกันว่าควรจะมีการเพิ่มรายการสินค้าจำเป็นให้เพิ่มมากขึ้น เพราะขณะนี้อาเซียนกำลังอยู่ระหว่างการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด-19 หากการค้าสินค้าจำเป็นมีอุปสรรค ก็จะกระทบต่อการบริโภคและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

สำหรับสินค้าเป้าหมายที่อาเซียนได้หารือกันว่าควรจะเพิ่มเข้ามาในรายการสินค้าจำเป็น เช่น ข้าว สินค้าเกษตร และอาหาร เพราะสินค้ากลุ่มนี้ มีความจำเป็นสำหรับชีวิตความเป็นอยู่ ถ้าหากมีอุปสรรคในการค้าขาย ก็ไม่เป็นผลดีต่ออาเซียน ซึ่งสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศกำลังคัดเลือกรายการกันอยู่ว่าใครสนใจสินค้ารายการใด ส่วนไทยก็มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่าควรจะเพิ่มรายการสินค้า ข้าว อาหาร เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ เป็นต้น เพราะเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของไทย และไทยมีศักยภาพในการผลิต หากไม่มีอุปสรรคหรือข้อกีดกัน ก็จะทำให้ไทยส่งออกได้เพิ่มขึ้น

นางอรมน กล่าวว่า สำหรับมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 อื่นๆ อาเซียนเห็นตรงกันที่จะต้องเร่งฟื้นฟูด้านสาธารณสุข เช่น การตั้งศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของทรัพยากรมนุษย์ เช่น การพัฒนาหลักสูตรอาชีวะ เพื่อรองรับตลาดแรงงาน หลังการระบาดของโควิด-19 การเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิต ลดอุปสรรคการค้า อำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง และการผลักดันระบบ ASEAN Single Window-ASW ที่จะต้องทำได้ทุกด่าน ทุกท่าเรือ เพื่อให้การค้ามีความสะดวกมากขึ้น การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR) ที่ทำมาแล้ว ต้องเดินต่อ การขับเคลื่อนการค้าดิจิทัล ที่จะต้องมีมากขึ้น เพื่อช่วยเหลือ SMEs ให้สามารถค้าขายออนไลน์ และในด้านความมั่นคง ต้องเดินหน้าพลังงานยั่งยืน โลกสีเขียว เศรษฐกิจหมุนเวียน

นอกจากนี้ อาเซียนจะต้องเร่งรัดให้ทุกประเทศเร่งกระบวนการภายในประเทศ เพื่อให้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) มีผลบังคับใช้โดยเร็ว โดยไทยเสนอให้ประเทศสมาชิกกำหนดวันการมีผลบังคับใช้ให้ชัดเจน คือ วันที่ 1 ม.ค. 2565 เพื่อที่ทุกประเทศจะได้มีเป้าหมายการดำเนินการภายใน และในส่วนของไทย รัฐสภาได้ให้การรับรองแล้ว ถือเป็นประเทศแรก และอยู่ระหว่างการเตรียมการภายในเพื่อให้สัตยาบันความตกลง
กำลังโหลดความคิดเห็น...