xs
xsm
sm
md
lg

พาณิชย์ เปิด RCEP Center ชี้ประชาชน-ผู้ประกอบการได้ประโยชน์ สร้างข้อได้เปรียบทางการค้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานพร้อมด้วยนายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในพิธีเปิดศูนย์บริการ RCEP Center ณ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความตกลง RCEP และสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงฯ ในการสร้างแต้มต่อทางการค้าได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพทันทีที่ความตกลงฯ มีผลบังคับใช้ เมื่อเร็ว ๆ นี้
กำลังโหลดความคิดเห็น...