xs
xsm
sm
md
lg

ปิดหีบปี 63/64 ผลผลิตอ้อยวูบ 8.24 ล้านตัน ชาวไร่รอลุ้น ครม.หลังสงกรานต์ช่วยอ้อยสด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ก.อุตฯ เผย 57 โรงงานปิดหีบอ้อยปี 63/64 แล้วตั้งแต่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา ผลผลิตอ้อยแตะ 66.65 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อน 8.24 ล้านตัน เหตุเจอแล้งต่อเนื่อง แย้มข่าวดีหลังสงกรานต์ลุ้น ครม.เคาะเงินหนุนตัดอ้อยสดตันละ 120 บาท คาดฤดูหีบใหม่ปริมาณอ้อยจะเพิ่มขึ้น

นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 โรงงานน้ำตาลทรายทั้ง 57 แห่งได้ปิดหีบการผลิตประจำปี 2563/64 เรียบร้อยแล้วจากการหีบอ้อยรวม 112 วัน โดยมีอ้อยเข้าหีบทั่วประเทศที่ 66.658 ล้านตัน ความหวานเฉลี่ย 12.91 ซีซีเอส โดยเป็นอ้อยสดรวมประมาณ 49.08 ล้านตัน หรือเฉลี่ย 73.58% ของอ้อยรวม อ้อยไฟไหม้ 17.6 ล้านตัน คิดเป็น 26.42% ผลผลิตน้ำตาลเฉลี่ย 113.57 กิโลกรัมต่อตันอ้อย ทั้งนี้ ปริมาณอ้อยหากเทียบกับฤดูหีบปี 2562/63 ที่หีบได้ 74.89 ล้านตันยังคงมีปริมาณลดลงถึง 8.24 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มว่าฤดูหีบปี 2564/65 ปริมาณอ้อยจะเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับ 80 กว่าล้านตันได้เนื่องจากราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกอยู่ในระดับสูง ประกอบกับรัฐมีนโยบายชัดเจนส่งเสริมการตัดอ้อยสด โดยคาดว่าจะมีการเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) หลังสงกรานต์นี้

“รัฐกำหนดนโยบายชัดเจนจะไม่ส่งเสริมอ้อยไฟไหม้ จะช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อยให้อ้อยสดในฤดูหีบปี 64/65 ที่ตันละ 120 บาท ตามนโยบายรัฐในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5 ) ที่คาดว่าจะมีการเสนอ ครม.อนุมัติหลังเทศกาลสงกรานต์นี้ ประกอบกับโรงงานน้ำตาลทรายเองก็เข้าไปส่งเสริมมากขึ้น คิดว่าอ้อยจะมีทิศทางเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง” นายเอกภัทรกล่าว


นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ที่ปรึกษาชาวไร่อ้อย กล่าวว่า ผลผลิตอ้อยไทยฤดูหีบปี 63/64 ที่ปิดหีบไปแล้วยังคงลดลงต่อเนื่องจากปัจจัยหลักคือภัยแล้ง และราคาอ้อยขั้นต้นตกต่ำตามทิศทางของราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกที่ผ่านมา ประกอบกับนโยบายการตัดอ้อยสดที่ยังมีความยุ่งยากทำให้ชาวไร่อ้อยส่วนหนึ่งได้หันไปปลูกพืชอื่นที่มีราคาดีกว่าแทน โดยเฉพาะมันสำปะหลังที่รัฐได้กำหนดประกันราคาที่แน่นอนส่งผลให้พื้นที่อ้อยลดลง อย่างไรก็ตาม ฤดูหีบปี 2564/65 ขณะนี้มีฝนมาเร็ว หลายฝ่ายจึงคาดหวังว่าปริมาณอ้อยจะเพิ่มขึ้นจากฤดูหีบ 63/64 ประกอบกับราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกมีสัญญาณเป็นบวก โดยพบว่าราคาส่งมอบล่วงหน้า มี.ค. 65 เฉลี่ยที่ 15 เซ็นต์ต่อปอนด์ไม่รวมพรีเมียม แต่สิ่งสำคัญยังต้องติดตามปริมาณฝนว่าจะมีต่อเนื่องหรือไม่

“อ้อยฤดูหีบปี 2564/65 แม้จะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นจากฤดูหีบนี้แต่ก็ยังเป็นไปได้ยากหากจะให้กลับไปแตะระดับ 100 ล้านตันเช่นอดีตที่เคยทำได้ถึงกว่า 130 ล้านตัน เนื่องจากเกษตรกรส่วนหนึ่งได้หันไปปลูกมันสำปะหลังที่รัฐได้มีการประกันราคา ซึ่งต่างจากราคาอ้อยที่ชาวไร่ไม่สามารถประเมินทิศทางได้ล่วงหน้าว่ารัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือมากน้อยเพียงใด” นายวีระศักดิ์กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...