xs
xsm
sm
md
lg

“ฟีนิกซ์สเตชั่น” ปั๊มน้องใหม่เล็งผุด 20 แห่ง ส.ค.นี้ มุ่งถนนสายรองต่างจังหวัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:เปิดตัวปั๊มน้ำมันน้องใหม่ “ฟีนิกซ์สเตชั่น” อย่างเป็นทางการ วางแผน ก.ค.-ส.ค.กดปุ่มให้บริการ 20 แห่ง ตั้งเป้าปี 2565 เพิ่มเป็น 100 แห่ง เน้นถนนสายรองมุ่งทำตลาดในต่างจังหวัดเชื่อมโยงชุมชน พร้อมเล็งเป็นสถานีบริการพลังงานรูปแบบอื่นๆ ควบคู่

นายโกศล แสงรังษี กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟีนิกซ์ พี-วัน จำกัด และบริษัท พาวเวอร์แอนด์เอ็นเนอร์ยี่แมเนจเมนท์ จำกัด
เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทฯ ได้เปิดตัวการสถานีบริการน้ำมัน “ฟีนิกซ์สเตชั่น” อย่างเป็นทางการแล้วโดยนำร่องที่ศาลายา จังหวัดนครปฐม และสถานีอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งเป้าหมายไว้ว่าในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 นี้จะมีสถานีบริการน้ำมันให้บริการลูกค้า 20 แห่ง เป็นสถานีขนาดกลางใช้งบลงทุนแห่งละ 30-40 ล้านบาท และในปี 2565 จะขยายเป็น 100 แห่ง นอกจากนี้ยังมีสถานีบริการน้ำมันในรูปแบบไมโครใช้งบลงทุน 1-2 ล้านบาทซึ่งเป็นสถานีขนาดเล็กเน้นเปิดในชุมชนและอำเภอต่างจังหวัด

สำหรับบริษัท ฟีนิกซ์-พีวัน เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสองบริษัทใหญ่ในวงการด้านพลังงาน คือ บริษัท ภาคภิญโญ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจค้าน้ำมันและการขนส่งน้ำมันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผนึกกำลังกับบริษัท พาวเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่แมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน โดยทั้ง 2 บริษัทได้จัดตั้งบริษัท ฟีนิกซ์พี-วัน จำกัด ขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันและสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบรนด์ใหม่ในตลาดน้ำมันของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “ฟีนิกซ์สเตชั่น”

ทั้งนี้ ฟีนิกซ์สเตชั่นมีแนวคิดที่จะเป็นสถานีบริการน้ำมันยุคใหม่ ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการด้วยเทคโนโลยที่ทันสมัยควบคู่ไปกับการพัฒนาเข้าถึงชนบทอย่างต่อเนื่องเพื่อนำความเจริญก้าวหน้า โดยเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างรายได้และพัฒนานำเศรษฐกิจให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นเติบโตอย่างเข้มแข็ง

นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ ประธานยุทธศาสตร์การตลาด บริษัท ฟีนิกซ์พี-วัน จำกัด กล่าวว่า ในช่วงนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่เข้าลงทุนเพราะต้นทุนทางการเงินต่ำ และขณะนี้มีบุคคลากรที่ดีในตลาดแรงงานเป็นจำนวนมาก และค่าก่อสร้าง และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีราคาถูก หากลงทุนในช่วงนี้ต้นทุนไม่แพง และเมื่อเศรษฐกิจดีพลิกฟื้น การลงทุนที่เกิดขึ้นจะช่วยทำให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจต่อประเทศ ซึ่งสถานีบริการน้ำมันของบริษัทฯ เป็นสถานีบริการครบวงจร มุ่งเน้นสู่ชนบทถนนสายรองจะไม่แข่งขันกับแบรนด์ใหญ่โดยเด็ดขาด จุดแข็งคือความครบวงจรด้านบริการไม่ใช่คิดตอบสนองความต้องการเพียงอย่างเดียว แต่นำสิ่งดีไปให้คนท้องถิ่นใช้บริการและมีศูนย์เรียนรู้ควบคู่ด้วย

“Concept ของ ฟีนิกซ์สเตชั่น แบรนด์น้องใหม่ไม่ได้เป็นเพียงสถานีบริการน้ำมันเหมือนสถานีบริการน้ำมันรายอื่นทั่วๆ ไป แต่จุดแข็งคือ การมุ่งเน้นให้บริการพลังงานด้านอื่นควบคู่ไปกับพลงังงานน้ำมัน ได้แก่ พลังงานโซลาร์และพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนและผู้ใช้บริการในชนบทได้มีโอกาสเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่ต่างจากรายอื่น โดยยังคำนึงถึงควำมปลอดภัยในการให้บริการอีกด้วย และยังมีการ สร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสรความบันเทิง ในรูปแบบต่างๆ ในสถานีบริการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่จะมีส่วนร่วมพัฒนานำชุมชนมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และยินดีเปิดรับพันธมิตรคู่ค้าทุกรายและเรามีแนวคิดว่า คู่ค้าจะต้องลงทุนน้อยคืนทุนไวและได้ร้ับผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุด” นายโชติศักดิ์กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...