xs
xsm
sm
md
lg

ปตท.คว้ารางวัล “Distinguished Issuer Award”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ปตท. รับรางวัล Distinguished Issuer Award ในงาน ThaiBMA Best Bond Awards 2020

นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เข้ารับรางวัล Distinguished Issuer Award ในงาน ThaiBMA Best Bond Awards 2020 ซึ่งจัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีบทบาทโดดเด่นในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน โดยการออกตราสารหนี้อย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนในวงกว้างอย่างต่อเนื่องและยาวนาน 

ทั้งนี้ รางวัล Distinguished Issuer Award ที่มอบให้ ปตท. มาจากผลการขายหุ้นกู้สกุลบาทของ ปตท. ในปี 2563 รวมจำนวน 2 ครั้ง วงเงินรวม 35,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้ง นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายใหญ่ และนักลงทุนประชาชนทั่วไป สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อ ปตท. โดยส่วนหนึ่งเป็นการออกหุ้นกู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ กรีนบอนด์ จำนวน 2,000 ล้านบาท ซึ่ง ปตท. ถือเป็นองค์กรแรกในประเทศไทยที่เสนอขายกรีนบอนด์ให้กับนักลงทุนทั่วไป และกรีนบอนด์ของ ปตท. ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับ Certification ด้านอนุรักษ์ป่าจาก Climate Bond Institution (CBI) เป็นครั้งแรกของโลกอีกด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...