xs
xsm
sm
md
lg

ไทยเวียตเจ็ท ร่วมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร โครงการ “Fly Green Fund” เปิดระดมทุนปกป้องผืนป่า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:สายการบินไทยเวียตเจ็ท ร่วมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ประกาศความร่วมมือในโครงการ 'Fly Green Fund' เปิดระดมทุนจากผู้โดยสารและประชาชนทั่วไป สนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ปกป้อง อนุรักษ์ และคุ้มครองป่าไม่ รวมทั้งสัตว์ป่า

นายวรเนติ หล้าพระบาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยเวียตเจ็ท กล่าวว่า พันธกิจของสายการบินไทยเวียตเจ็ทมิได้มีเพียงการมอบโอกาสในการเดินทางอันสนุกสนานแก่ผู้โดยสารเพียงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมในทุกมิติ สำหรับโครงการ Fly Green Fund เป็นโครงการที่สายการบินก่อตั้งเพื่อสิ่งแวดล้อม ไทยเวียตเจ็ทเชื่อมั่นว่าคุณภาพชีวิตที่ดีมาพร้อมกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากความร่วมมือจากพวกเราทุกคนในฐานะพลเมืองโลก

"ในช่วงหลัง 30 ปีนี้ เรา (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และองค์กรอนุรักษ์อื่นๆ ทั่วโลกเข้าสู่แอนโทรโปซีน (Anthropocene) หรือเดินเข้าสู่ภาวะการสูญพันธุ์ครั้งที่หกอย่างห้าวหาญ ด้วยการทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็ตาม จะเต็มที่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ต่อไป" นายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กล่าว

ทั้งนี้ ไทยเวียตเจ็ทเป็นสายการบินแรกๆ ของโลกในการปฏิวัติวงการการบิน ผ่านมาตรการลดการใช้พลังงานในหลากหลายมิติ ทั้งยังเลือกใช้อากาศยานที่มีนวัตกรรมประหยัดพลังงาน เช่น อากาศยานแบบ Airbus A321 neo ACF ซึ่งเป็นอากาศยานที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยลดการปล่อยมลภาวะถึง 50% และลดมลภาวะทางเสียงถึง 75%

ในปี 2563 เวียตเจ็ท (เวียดนาม) ได้เปิดตัวปฏิทินประจำปีด้วยแนวคิด "ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บินรักษ์โลกกับเวียตเจ็ท" (Protect our planet, Fly green with Vietjet) เพื่อส่งเสริมให้มนุษย์ทุกคนในฐานะพลเมืองโลกได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและร่วมกันปกป้องโลก เวียตเจ็ทเชื่อมั่นว่า พร้อมๆ กับการปกป้องธรรมชาติ เรากำลังปกป้องตนเอง และเพื่อนมนุษย์ รวมถึงให้ลูกหลานรุ่นต่อไปได้มีโอกาสเติบโตขึ้นบนโลกที่สวยงามใบนี้ได้อย่างมีความสุขสืบไป

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรก่อตั้งขึ้นในปี 2533 มุ่งหวังสืบทอดเจตนารมณ์ของ สืบ นาคะเสถียร ที่ต้องการรักษาป่าใหญ่ที่มีสัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และทุ่งใหญ่นเรศวร และกลุ่มป่าตะวันตก มูลนิธิสืบนาคะเสถียรให้ความสำคัญต่อการปกป้องป่าผืนใหญ่และแหล่งธรรมชาติซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอันดับแรก รวมทั้งให้ความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตที่เป็นพันธุ์ที่สำคัญและถูกคุกคาม

ผู้โดยสารและประชาชนทั่วไปสามารถบริจาคสมทบทุนโครงการ Fly Green Fund ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1) บริจาคผ่านเว็บไซต์ http://SkyFUN.vietjetair.com/donation 2) เลือกบริจาคเมื่อสำรองบัตรโดยสารสายการบินไทยเวียตเจ็ทที่ www.vietjetair.com 3) บริจาคผ่านกล่องรับบริจาค ณ จุดเช็กอิน สายการบินไทยเวียตเจ็ททั่วประเทศ หรือสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ 4) บริจาคผ่าน QR Code
กำลังโหลดความคิดเห็น...