xs
xsm
sm
md
lg

AOT จับมือ บวท.ลงนาม MOU เสริมแกร่งความปลอดภัยท่าอากาศยานไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) และ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ร่วมลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ AOT กับหอควบคุมการจราจรทางอากาศ บวท. โดยมี เรืออากาศเอก ธรรมาวุธ นนทรีย์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน) กล่าววัตถุประสงค์ของพิธีลงนามฯ ซึ่งมีผู้อำนวยการท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ AOT ได้แก่

นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เรืออากาศโท สัมพันธ์ ขุทรานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ นายอัครพันธ์ ทองสลวย ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต และเรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นผู้ลงนามร่วมกับผู้แทน บวท. ได้แก่ นางสิริเกศ เนียมลอย ผู้อำนวยการใหญ่ ด้านบริหารการจราจรทางอากาศ และนายชำนาญ ฤาชัย ผู้อำนวยการใหญ่ ด้านภูมิภาคและศูนย์ประกอบการ บวท. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ทอท.1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานใหญ่ AOT

ทั้งนี้ ข้อตกลงฯ ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยด้านการขนส่งทางอากาศ (Air Transportation) ร่วมกันระหว่าง AOT กับ บวท. ซึ่งนอกจากจะเป็นการยกระดับและพัฒนากระบวนการปฏิบัติการทั้งในส่วนของภาคพื้น และห้วงอากาศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้ว ยังทำให้ผู้ใช้บริการในทุกภาคส่วนมีความมั่นใจในการให้บริการของทุกท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ AOT
กำลังโหลดความคิดเห็น...