xs
xsm
sm
md
lg

ไทยใช้น้ำมัน 2 เดือนแรกปี 64 ดิ่ง 12.7% LPG โตส่งสัญญาณภาคผลิตฟื้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมธุรกิจพลังงานเผยการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 2 เดือนแรกปี 2564 (ม.ค.-ก.พ.) ยังคงลดลง 12.7% จากผลกระทบโควิด-19 โดยลดลงทุกกลุ่มยกเว้นน้ำมันเตาเพิ่ม 34%  LPG ที่โต 1.3% จากการปรับไลน์ผลิตของปิโตรเคมีและการใช้ในภาคอุตสาหกรรม

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.)
เปิดเผยภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวันรอบ 2 เดือนของปี 2564 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 64) ไม่รวม NGV อยู่ที่ 134.1 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 12.7% โดยกลุ่มเบนซินลดลง 6.7% กลุ่มดีเซลลดลง 3.7% น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) ลดลง 79.8% น้ำมันเตาเพิ่มขึ้น 34% น้ำมันก๊าดลดลง 9.9% ส่วน LPG เพิ่มขึ้น 1.3% และ NGV ลดลง 42% เนื่องจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้การใช้ในเดือนมกราคม 2564 ต่ำกว่าปกติ

การใช้น้ำมันกลุ่มเบนซิน 2 เดือนแรกปีนี้ เฉลี่ยอยู่ที่ 29.6 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 6.7% โดยการใช้น้ำมันเบนซินลดลงมาอยู่ที่ 0.7 ล้านลิตร/วัน ลดลง 11.8% สำหรับกลุ่มแก๊สโซฮอล์ปริมาณการใช้ลดลงมาอยู่ที่ 28.9 ล้านลิตร/วัน ลดลง 6.6% เมื่อพิจารณาแยกชนิดน้ำมัน พบว่า แก๊สโซฮอล์ อี85 ปริมาณการใช้ลดลงมากที่สุดโดยลดลงมาอยู่ที่ 0.7 ล้านลิตร/วัน ลดลง 39.4% รองลงมาเป็นแก๊สโซฮอล์ 91 ปริมาณการใช้อยู่ที่ 7.2 ล้านลิตร/วัน ลดลง 20.5% และแก๊สโซฮอล์ อี 20 ปริมาณการใช้อยู่ที่ 6.0 ล้านลิตร/วัน ลดลง 10.2%ขณะที่แก๊สโซฮอล์ 95 ปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 15.0 ล้านลิตร/วันเพิ่มขึ้น 6.8% ความต้องการใช้กลุ่มเบนซินที่ลดลงเป็นผลมาจากสถานการณ์ โควิด-19 ที่กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งในช่วงต้นปี 2564 ส่งผลให้ภาครัฐต้องออกมาตรการควบคุมพื้นที่ในเดือนมกราคม 2564

กลุ่มดีเซลเฉลี่ยอยู่ที่ 65.2 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.7% เช่นเดียวกับกลุ่มเบนซินที่ปริมาณการใช้ในเดือนมกราคม 2564 อยู่ในระดับต่ำกว่าปกติ สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี7 มีปริมาณการใช้ลดลงมาอยู่ที่ 39.2 ล้านลิตร/วัน ลดลง 26.6% น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ซึ่งเริ่มจำหน่ายตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 2562 มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 22.9 ล้านลิตร/วัน และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 มีปริมาณการใช้อยู่ที่ 1.0 ล้านลิตร/วัน การใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เฉลี่ยอยู่ที่ 4.2 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 79.8% เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโดยสารเครื่องบินได้รับผลกระทบหนักอย่างต่อเนื่อง

การใช้ LPG เฉลี่ยอยู่ที่ 16.0 ล้าน กก./วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.3% โดยปริมาณการใช้ในภาคปิโตรเคมีมีการใช้มากที่สุดอยู่ที่ 6.5 ล้าน กก./วัน เพิ่มขึ้น 18.5% เนื่องจากการขยาย Line ผลิตปิโตรเคมี ถัดมาเป็นภาคอุตสาหกรรมมีการใช้อยู่ที่ 1.9 ล้าน กก./วัน เพิ่มขึ้น 2.5% ขณะที่ภาคขนส่งมีการใช้ลดลงมากที่สุดอยู่ที่ 1.8 ล้าน กก./วัน ลดลง 30.9% รองลงมาเป็นภาคครัวเรือนมีปริมาณการใช้อยู่ที่ 5.8 ล้าน กก./วัน ลดลง 1.2%

การใช้ NGV เฉลี่ยอยู่ที่ 2.9 ล้าน กก./วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลง 42% โดยเป็นผลต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบกับจำนวนสถานีบริการและรถ NGV ที่ยังคงลดลง ส่งผลการนำเข้าน้ำมันดิบลดลงมาอยู่ที่ 890,885 บาร์เรล/วัน หรือลดลง 3.3% ขณะที่มูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 45,598 ล้านบาท/เดือน ลดลง 23.1% เนื่องจากปริมาณนำเข้าและราคาน้ำมันดิบที่ลดลง
กำลังโหลดความคิดเห็น...