xs
xsm
sm
md
lg

ทช.ดัน 2 สะพานข้ามทะเล “เกาะลันตา&สงขลา” เร่งสรุป EIA ปรับแผนใช้เงินกู้ก่อสร้างแทน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ทช.ปรับแผนลงทุนก่อสร้างโครงการใหญ่ สะพานข้ามทะเลสงขลา และสะพานเชื่อมเกาะลันตา มูลค่า 6.1 พันล้าน ใช้เงินกู้ในประเทศแทนงบประมาณหลังถูกตัดงบปี 65 ล่าสุดสรุปการศึกษา เตรียมรายงานผลศึกษา EIA แล้ว

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.จะมีการปรับแผนการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ในปีงบประมาณ 2565 ที่มีวงเงินโครงการเกิน 1,000 ล้านบาท ไปใช้เงินกู้ภายในประเทศดำเนินการแทนงบประมาณประจำปี ตามที่สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ได้มีการพิจารณาปรับลดกรอบวงเงินงบประมาณปี 2565 ของ ทช.ลงประมาณ 5,000 ล้านบาท โดยให้เจรจากับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เพื่อจัดหาแหล่งเงินกู้ต่อไป

โดยมี 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง-ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ วงเงิน 1,600 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา อำเภอกระแสสินธุ์, เขาชัยสน จังหวัดสงขลา, พัทลุง วงเงิน 4,500 ล้านบาท โดยก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2564 ได้มีมติเห็นชอบการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 สำหรับรายงานที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ทั้ง 2 โครงการไปแล้ว

ทั้งนี้ การปรับไปใช้เงินกู้แทนงบประมาณ ทำให้ต้องรอความชัดเจน เรื่องการจัดหาแหล่งเงินกู้ก่อน ทำให้ขณะนี้ยังไม่สามารถกำหนดแผนงาน และระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่แน่นอนได้ ส่วนแผนงานเดิม คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างโครงการในปี 2565 ซึ่งทั้ง 2 โครงการ อยู่ในขั้นตอนสรุปผลการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) และเตรียมส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 7 เดือน จากนั้นจะเข้าสู่คณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คาดว่าจะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 2 เดือน

สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง-ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากปัจจุบันการเดินทางไปเกาะลันตาจะต้องผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4206 สู่บ้านหัวหิน เพื่อลงแพขนานยนต์ไปยังท่าเรือบ้านคลองหมาก เชื่อมระหว่างเกาะกลางไปยังเกาะลันตาน้อย และข้ามสะพานสิริลันตาเชื่อมไปยัง เกาะลันตาใหญ่ จึงจะถึงตัวเมือง ย่านชุมชน/การค้า ซึ่งแพขนานยนต์บรรทุกรถได้น้อยและบริการในช่วงเวลา 06.00-22.00 น.เท่านั้น ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก

โดย ทช.ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน คัดเลือกเส้นทางพื้นที่ศึกษาจุดเริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4206 ไปบรรจบกับจุดสิ้นสุดทางหลวงชนบท สาย กบ.5035 ความยาวสะพานรวมเชิงลาดประมาณ 2,240 เมตร รูปแบบสะพานคานขึง (Extradosed Bridge) ที่การก่อสร้างจะรบกวนระบบนิเวศน้อยที่สุดพร้อมมาตรการป้องกันแก้ไขลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยโครงสร้างที่อยู่ในทะเลจะมีมาตรการป้องกัน การสั่นไหวจากปัจจัยต่างๆ ป้องกันการกัดเซาะป้องกันการเกิดสนิม

ส่วนสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา-ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุง โดยมีพื้นที่การศึกษาและแนวสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา มีจุดเริ่มต้นโครงการจากถนนทางหลวงชนบทสาย พท.4004 กม.ที่ 3+300 บริเวณหมู่ 1 บ้านแหลมจองถนน ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง แนวสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เชื่อมต่อกับจุดสิ้นสุดโครงการที่แยกตัดกับถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ถนนรอบเกาะใหญ่) บริเวณหมู่ 2 บ้านแหลมยาง ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา รวมระยะทางประมาณ 7 กม.

สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา อำเภอกระแสสินธุ์,เขาชัยสน จังหวัดสงขลา ,พัทลุง
กำลังโหลดความคิดเห็น...