xs
xsm
sm
md
lg

“จุรินทร์” ถกภาครัฐ-เอกชนภูเก็ต เตรียมความพร้อมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“จุรินทร์” ลงพื้นที่ภูเก็ต ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน เตรียมพร้อมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว เคาะ 5 มาตรการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในจังหวัด ทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของคนไทย เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 จัดกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยว จัดกิจกรรมลดค่าครองชีพ และเร่งจัดงบประมาณลงพื้นที่

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 6 จังหวัดในฝั่งอันดามัน ร่วมกับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ว่า เป็นการประชุมแนวทางการเตรียมเปิดเมืองเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติของจังหวัดภูเก็ตวันที่ 1 ก.ค. 2564 และหารือแนวทางมาตรการเตรียมการฟื้นฟูจังหวัดภูเก็ต โดยที่ประชุมได้เสนอความเห็น (1. อยากเห็นการกระจายวัคซีนโควิด-19 ให้เพียงพอเพื่อให้ได้รับความมั่นใจในความปลอดภัยจากโควิด-19 (2. ต้องการให้ผ่อนคลายมาตรการเพื่อเปิดโอกาสการท่องเที่ยวได้เต็มที่ และ (3. ต้องการให้ประชาสัมพันธ์ไปถึงนักท่องเที่ยวทุกระดับชั้น ทั้งต่างประเทศและในประเทศรวมทั้งลงลึกในทุกระดับ

ทั้งนี้ มติการประชุม ศบศ.เมื่อวันที่ 26 มี.ค.2564 ระบุว่าการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ต้องเป็นคนที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 มาแล้ว และจะไม่มีการกักตัว สามารถเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตโดยเที่ยวบินตรงและมอบให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นผู้หารือรายละเอียดร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งวันที่ 30 มี.ค. 2564 จังหวัดภูเก็ตจะจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรัฐบาลจะใช้ภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่อง หลังจากนั้นจะเปิดสู่จังหวัดอื่นต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือแนวทางมาตรการเตรียมฟื้นฟู คือ มีความเห็นร่วมกันว่า (1. จากช่วงเดือน เม.ย.-ก.ค. 2564 จะให้มีการส่งเสริมไทยเที่ยวไทยต่อไปอย่างเข้มข้น เพราะช่วง 3 เดือนต่อจากนี้ ยังต้องพึ่งพาในประเทศเป็นหลักอยู่ (2. กระทรวงสาธารณสุขได้มายืนยันจะจัดส่งวัคซีนโควิด-19 มา 930,000 โดส ให้จังหวัดภูเก็ตภายในเดือน มิ.ย. 2564 เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตสามารถฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 กลุ่ม คือ คนภูเก็ต คนที่มาทำงานในภูเก็ต และแรงงานต่างด้าวให้ครบถ้วนภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2564 (3. จังหวัดภูเก็ตจะเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเข้มข้นต่อไปอย่างต่อเนื่อง เช่น หรอยริมเล กิจกรรมด้านการกีฬา เป็นต้น (4. ให้กระทรวงพาณิชย์มาจัดกิจกรรมส่งเสริมลดภาระค่าครองชีพในจังหวัดภูเก็ต และ (5. จะประสานงานกับสภาพัฒน์ เพื่อเร่งดำเนินการด้านงบประมาณ เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าจัดกิจกรรมตามที่ ครม.เคยมาประชุมไว้ต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...