xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” ยันมีแผนช่วยเอกชนสู้ กรณีถูกคู่ค้าใช้มาตรการ AD-CVD-SG

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“พาณิชย์” ยันมีแผนช่วยภาคเอกชนต่อสู้ แก้ต่าง กรณีคู่ค้าใช้มาตรการทางการค้ากับสินค้าไทย พร้อมโชว์ผลกรณีสหรัฐฯ ใช้ AD สินค้ายางรถยนต์ ทำให้อัตราภาษีไทยลดต่ำกว่าคู่แข่ง ส่วนสินค้าน้ำตาลที่เวียดนามเปิดไต่สวน AD และ CVD สินค้ายานยนต์ ฟิลิปปินส์ใช้มาตรการเซฟการ์ด กำลังดำเนินการแก้ต่าง มั่นใจชี้แจงได้

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการช่วยเหลือภาคเอกชน กรณีที่ถูกประเทศคู่ค้าใช้มาตรการทางการค้า ทั้งกรณีมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) การตอบโต้การอุดหนุน (CVD) และการใช้มาตรการปกป้องการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard Measure : SG) โดยได้มีการกำหนดมาตรการช่วยเหลือและเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้คำแนะนำแก่ภาคเอกชนในการแก้ต่างตามข้อกล่าวหาตามมาตรการต่างๆ รวมถึงการท้วงติงเพื่อรักษาสิทธิ์ให้แก่ภาคเอกชนที่จะต้องได้รับความเป็นธรรมและความโปร่งใสระหว่างกระบวนการไต่สวนจากรัฐบาลต่างประเทศตามมาตรฐานสากล

“ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุก โดยวางกลยุทธ์แก้ต่างให้กับสินค้าส่งออกไทยเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการค้า และยังได้มีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกลยุทธ์การต่อสู้ที่เหมาะสมในแต่ละกรณี รวมทั้งติดตามความคืบหน้าของการใช้มาตรการของประเทศคู่ค้าอย่างใกล้ชิด และแจ้งผลให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบเพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งออก และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันมูลค่าทางการค้าของไทยในเวทีโลกต่อไป” นายกีรติกล่าว

นายกีรติกล่าวว่า สำหรับผลการช่วยเหลือภาคเอกชนที่ผ่านมาได้มีการติดตามกรณีสหรัฐฯ ไต่สวน AD สินค้ายางรถยนต์ ซึ่งได้กล่าวหาไทยว่ามีอัตราการทุ่มตลาดในสินค้าดังกล่าวอยู่ที่ 106.4-217.5% โดยได้จัดประชุมหารือร่วมกับตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มสมาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ต่าง และได้จัดให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการไทยเกี่ยวกับมาตรการ AD และกระบวนการไต่สวนฯ ของสหรัฐฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการในการดำเนินการแก้ต่าง และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ยังได้มีหนังสือถึงหน่วยงานไต่สวนของสหรัฐฯ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง ทำให้ผลการพิจารณา AD เบื้องต้นของสหรัฐฯ พบว่าไทยมีอัตราอากร AD ต่ำกว่าประเทศคู่แข่ง คืออยู่ที่ 13.25-22.21%

ส่วนสินค้ารายการอื่นที่อยู่ระหว่างกระบวนการไต่สวน เช่น สินค้าน้ำตาลที่เวียดนามไต่สวน AD และ CVD และสินค้ายานยนต์ที่ฟิลิปปินส์ไต่สวน SG ได้ดำเนินการแก้ต่าง โดยการแสดงข้อโต้แย้งและชี้ให้เห็นถึงความไม่เหมาะสมและชอบธรรมต่อการกำหนดมาตรการโดยรัฐบาลประเทศผู้ฟ้อง หรือการตอบแบบสอบถามเพื่อชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จจริงว่าไทยไม่ได้มีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหา โดยมั่นใจว่าจะทำให้ประเทศที่ใช้มาตรการเข้าใจ และหวังว่าจะมีการพิจารณาใช้มาตรการที่เป็นธรรมต่อไทยมากที่สุด
กำลังโหลดความคิดเห็น...