xs
xsm
sm
md
lg

ติดโควิดรายที่ 3! คนขับรถเมล์ปรับอากาศ สาย 39

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ขสมก.แจ้งคนขับรถ ขสมก.สาย 39 ติดโควิด โดยเป็นรายที่ 3 แล้ว หลัง สธ.ปทุมธานีตรวจเชิงรุกพนักงาน ขสมก.อู่รังสิต 600 คน ย้อนไทม์ไลน์ตั้แต่วันที่ 11 ก.พ. และให้พนักงานเก็บค่าโดยสาร 3 คนที่ประจำรถคันเดียวกันเร่งตรวจเชื้อด่วน
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ได้นำรถพระราชทานเข้ามาตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชุดที่ 2 ให้กับพนักงานองค์การ จำนวน 600 คน ที่อู่รังสิต เขตการเดินรถที่ 1 ปรากฏว่า เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีได้แจ้งให้เขตการเดินรถที่ 1 ทราบว่า ตรวจพบพนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 39 (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถโดยสารช่วงกะบ่าย) เพศชาย จำนวน 1 คน มีที่พักอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านเปรมปรีด์ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ติดเชื้อโรคดังกล่าว จึงให้พนักงานรออยู่ที่บ้านเพื่อให้รถพยาบาลนำไปรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โดยเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 น. ขสมก.ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวจากผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 1 จึงได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี้

1. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้แจ้งต่อกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแจ้งรายละเอียดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ตามแนวทางปฏิบัติกรณีพบผู้ติดเชื้อฯ) โดยได้ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี

2. พนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง ซึ่งอุณหภูมิร่างกายของพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ 2564 อยู่ที่ 36.5 องศาเซลเซียส

โดยไทม์ไลน์ของพนักงานสรุปได้ ดังนี้

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 พนักงานได้ลากิจไปติดต่อราชการที่ศาลธัญบุรี และเดินทางไปพบญาติที่หมู่บ้านพฤกษา เขตดอนเมือง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 39 หมายเลข 1-44105 ตั้งแต่เวลา 13.00-20.05 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 39 หมายเลข 1-44105 ตั้งแต่เวลา 11.00-18.40 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 39 หมายเลข 1-45094 ตั้งแต่เวลา 11.40-19.40 น. หลังเลิกงานได้เดินทางไปซื้อของที่ตลาด 200 ปี รังสิต และกลับที่พักอาศัย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ พนักงานผู้ติดเชื้อได้พักผ่อนอยู่ที่บ้าน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 39 หมายเลข 1-45010 ตั้งแต่เวลา 11.30-19.35 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 39 หมายเลข 1-45010 ตั้งแต่เวลา 12.20-21.10 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) หลังจากนั้นได้ปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 39 หมายเลข 1-45010 ตั้งแต่เวลา 12.20-21.10 น. หลังเลิกงานได้เดินทางไปซื้อของที่ตลาด 200 ปี รังสิต และกลับที่พักอาศัย

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 39 หมายเลข 1-45010 ตั้งแต่เวลา 12.20-21.15 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ว่าพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อ จึงให้ไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

3. พนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงกะบ่าย ซึ่งเป็นกะสุดท้ายของแต่ละวัน จึงไม่มีพนักงานขับรถคนใดนำรถไปขับต่ออีกทั้ง เมื่อพนักงานขับรถนำรถกลับเข้าอู่เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจในแต่วันจะมีการฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารทันทีด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% จึงมั่นใจได้ว่ารถโดยสารขององค์การมีความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจากนี้ องค์การได้พักการใช้งานรถโดยสารปรับอากาศ สาย 39 จำนวน 3 คัน ที่พนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ รถโดยสารหมายเลข 1-44105, หมายเลข 1-45094 และหมายเลข 1-45010 เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อทำการฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ รวมถึงอู่จอดรถ และท่าปล่อยรถโดยสาร

4. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้มีการตรวจสอบ พบว่าพนักงานเก็บค่าโดยสาร จำนวน 3 คน ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารคันเดียวกับพนักงานผู้ติดเชื้อ จึงให้พนักงานเก็บค่าโดยสารดังกล่าว หยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร การล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการประชาชน
กำลังโหลดความคิดเห็น...