xs
xsm
sm
md
lg

กรมพัฒน์ฯ ช่วยผู้ประกอบการอัปสกิลการทำธุรกิจ จัด 7 หลักสูตรออนไลน์ให้เรียนฟรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าช่วยผู้ประกอบการอัปสกิลการทำธุรกิจ จัดหลักสูตรออนไลน์ 7 หลักสูตร สอนตั้งแต่การทำธุรกิจ บัญชี การทำธุรกิจออฟไลน์-ออนไลน์ เผยเรียนรู้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำธุรกิจได้จริง
นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เปิดหลักสูตรการบริหารจัดการและการตลาดออนไลน์ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนผ่านทางออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ที่ http://dbdacademy.dbd.go.th ประกอบไปด้วย 1. การเริ่มต้นธุรกิจ 2. การเงินและบัญชี 3. วิชาบัญชี (สามารถนับชั่วโมง CPD ได้) 4. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 5. พัฒนากลยุทธ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 6. การประกอบธุรกิจใน AEC และ 7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ สามารถนำไปปรับใช้ในการทำธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น
โดยกรมฯ ยังได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาให้ทันสมัยสอดรับกับการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันอีก 10 วิชา คือ 1. การตลาดด้าน e-commerce ผู้เรียนจะเข้าใจกระบวนการและวิธีการค้าออนไลน์อย่างมืออาชีพ 2. การตลาดในยุคดิจิทัล แนะนำเครื่องมือส่งเสริมการตลาดในยุคดิจิทัล 3. การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ เรียนรู้หลักการสร้างธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ และเริ่มต้นธุรกิจด้วยการซื้อแฟรนไชส์ 4. จากร้านธรรมดา มาเป็นสมาร์ทโชวห่วย สร้างความเข้าใจหลักการจัดทำบัญชี ภาษี กฎหมาย และการตลาดสำหรับร้านค้าโชวห่วย

5. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ ให้อยู่บนมาตรฐานสากล 6. รายได้ ความต่างระหว่างบัญชีและภาษี เรียนรู้หลักการบัญชีเกี่ยวกับรายได้ของธุรกิจประเภทต่างๆ 7. มาตรการบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สร้างความเข้าใจหลักการได้มาซึ่งทรัพย์สินต่างๆ ในกิจการ 8. ผู้ประกอบการ OTOP มืออาชีพ แนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 9. รอบรู้หลักประกัน ก้าวทันธุรกิจ เข้าใจกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจและการใช้ทรัพย์เป็นหลักประกัน และ 10. Startup for SME เข้าใจการเริ่มต้นธุรกิจ Startup การสร้างโมเดลธุรกิจที่เติบโตแบบก้าวกระโดด
“กรมฯ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาระบบ e-learning ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านบริหารจัดการธุรกิจและการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ 24 ชั่วโมง ทำให้ภาคธุรกิจสามารถค้นหาความรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงองค์ความรู้ที่มีความทันสมัย ด้วยคอร์สเรียนที่หลากหลายครอบคลุม เพื่อเร่งให้ธุรกิจได้เตรียมพร้อมปรับตัวตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ประกอบกับสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจได้จริง” นายทศพลกล่าว

สำหรับผู้ที่ศึกษาแต่ละหลักสูตรครบตามหลักเกณฑ์แล้ว จะได้รับหนังสือรับรองรายวิชาหลังจากเรียนจบวิชานั้นๆ ด้วย โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0-2547-5962 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th


กำลังโหลดความคิดเห็น...