xs
xsm
sm
md
lg

ปรับโฉมใกล้เสร็จ “ท่าเรือเทเวศร์-ท่าช้าง” ยกระดับสถานีเรือเชื่อมคลองผดุงฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“อธิรัฐ” ตรวจคืบหน้าปรับปรุงท่าเรือเทเวศร์ และท่าช้าง เร่งทยอยเสร็จ ก.พ.และ เม.ย.นี้ เป็นจุดเชื่อมต่อเรือไฟฟ้าคลองผดุงกรุงเกษม ช่วยเพิ่มความสะดวก รองรับผู้โดยสารวันละกว่า 1.6 หมื่นคน

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงท่าเรือท่าช้าง และท่าเรือเทเวศร์ว่า กรมเจ้าท่าได้ดำเนินการปรับปรุงตามแผนพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยท่าเรือท่าช้างเดิมมีขนาดเล็กมีความแออัด ไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ เนื่องจากเป็นท่าเรือที่ให้บริการ ทั้งเรือโดยสาร เรือข้ามฟาก และท่าเรือท่องเที่ยว โดยมีผู้ใช้บริการเฉลี่ย 12,324 คน/วัน รองรับเที่ยวเรือ 394 เที่ยว/วัน

โดยกรมเจ้าท่าได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารพักคอย จำนวน 2 หลัง ด้วยสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับทัศนียภาพเขตเมืองกรุงเก่า ซึ่งจะเพิ่มขนาดพื้นที่ท่าเรือ 1,941 ตร.ม. พร้อมทั้งติดตั้งโป๊ะขนาด 6x12 ม.จำนวน 4 โป๊ะ และ 5x10 ม.จำนวน 2 โป๊ะ เพื่อให้ท่าเรือมีพื้นที่รองรับผู้โดยสารได้เพียงพอ

ปัจจุบันงานปรับปรุงคืบหน้ากว่า 50% แล้ว ซึ่งตนได้สั่งการเร่งรัดงานปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย.นี้ พร้อมกำชับให้ดูแลพื้นที่ก่อสร้างเพื่อความปลอดภัย ไม่กระทบผู้ใช้บริการในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง พร้อมทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดเวลา และก่อนเปิดใช้ท่าเทียบเรือนั้นให้กรมเจ้าท่าจัดประชุมผู้ประกอบการเรือเพื่อวางแผนและกำหนดการใช้ท่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปลอดภัย และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ ให้หาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่บริเวณโดยรอบท่าเรือเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในการบริการประชาชนต่อไป

ส่วนท่าเรือเทเวศร์นั้น ท่าเรือโดยสาร และเป็นจุดเชื่อมต่อสถานีเรือไฟฟ้าคลองผดุงกรุงเกษม ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการเฉลี่ย 4,329 คน/วัน รองรับจำนวนเที่ยวเรือ 267 เที่ยว/วัน ตามแผนงาน มีการปรับปรุงอาคารทั้งภายใน ภายนอก รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ พร้อมห้องน้ำชาย หญิง และผู้พิการบนท่าเรือ ขณะนี้คืบหน้าไปแล้วกว่า 95% จะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ.นี้ โดยให้ติดตั้งเครื่องหมายและป้ายบอกทางให้ชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกผู้เดินทางเชื่อมต่อสถานีเรือไฟฟ้าคลองผดุงกรุงเกษม (ท่าเทียบเรือตลาดเทวราช) เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตการเดินทางรถ-ราง-เรือ แบบไร้รอยต่อตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล


กำลังโหลดความคิดเห็น...