xs
xsm
sm
md
lg

ก.พลังงานจ่อถก “สกพอ.” สัปดาห์หน้า เคลียร์แผนพลังงานในอีอีซี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กระทรวงพลังงานเร่งเคลียร์! แผนผลิตไฟจากพลังงานทดแทนโดยเฉพาะโซลาร์ฯ ที่อยู่นอกแผนพีดีพี เล็งถก “สกพอ.” สัปดาห์หน้าขอความชัดเจน ก่อนเดินหน้าจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติที่คาดว่าจะเสร็จกลางปีนี้

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีกระแสข่าวระบุถึงการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และพื้นที่พิเศษต่างๆ โดยความร่วมมือของหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนในการพัฒนาพลังงานทดแทนนั้นในสัปดาห์หน้า กระทรวงพลังงานจะมีการประชุมหารือร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เพื่อสร้างความชัดเจนในเรื่องการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าและการบริหารจัดการด้านไฟฟ้าในเขตพื้นที่อีอีซีเพื่อความชัดเจนเนื่องจากโครงการต่างๆ เหล่านี้ยังไม่ได้มีการกำหนดอยู่ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Rev.1) แต่อย่างใด

“คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เองก็ให้มาตกลงกับอีอีซี เพราะก่อนหน้าบอร์ดอีอีซีได้เห็นชอบให้มีการพัฒนาโครงการจัดหาพลังงานสะอาด (พลังงานแสงอาทิตย์) ในพื้นที่อีอีซี เฟสแรก 500 เมกะวัตต์ ซึ่งจำนวนนี้เองไม่ได้อยู่ในแผนพีดีพี เช่นเดียวกับกรณีที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดิน (โซลาร์ฟาร์ม) ซึ่งจากการสอบถามจะนำร่องที่กาญจนบุรี 300 เมกะวัตต์เท่านั้น ส่วน 30,000 เมกะวัตต์นั้นไม่ใช่ ซึ่งเหล่านี้จะต้องมาหารือถึงความชัดเจนในแง่ของปริมาณเมกะวัตต์ เนื่องจากกระทรวงฯ อยู่ระหว่างการจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติ (National Energy Plan) ก็จะนำมาบรรจุในแผนอย่างเหมาะสมต่อไป” นายกุลิศกล่าว

ทั้งนี้ การรับซื้อไฟฟ้าภายใต้แผนพีดีพีนั้นจะต้องคำนึงถึงมิติต่างๆ อย่างครบถ้วนรอบด้าน และต้องมีความสมดุลทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม รวมถึงต้นทุนค่าไฟฟ้าที่จะต้องเหมาะสมไม่กระทบต่อประชาชนผู้ใช้ไฟ ซึ่งหลังจากที่ไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมาทำให้การใช้พลังงานภาพรวมเปลี่ยนแปลงประกอบกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปมากจึงทำให้รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานทำแผนพลังงานแห่งชาติโดยรวบแผนพลังงาน 5 แผนไว้เป็นแผนเดียว ได้แก่ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP) แผนพัฒนาพลังงานทดแทน (AEDP) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) และแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Plan) คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปีนี้
กำลังโหลดความคิดเห็น...