xs
xsm
sm
md
lg

การบินไทยจ่ายชดเชยสูงสุด 400 วัน พ่วงตั๋วฟรี เปิดเออร์ลีฯ 2 ชุด รับโครงสร้างใหม่ 1 พ.ค. 64

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“การบินไทย” เปิดเออร์ลีรีไทร์ อีก 2 ชุดใหญ่ รับปรับโครงสร้างใหม่ มีผล 1 พ.ค. 64 ชดเชยสูงสุด 400 วัน เงินตอบแทนพิเศษ 4 เดือนพร้อมสิทธิประโยชน์ ตั๋วโดยสาร 15-20 ใบ ตามเงื่อนไข เริ่มรับสมัครชุดแรก 9 ก.พ. - 2 มี.ค.นี้

รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากที่คณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติหลักการให้ดำเนินการโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร (Mutual Separation Plan - MSP) และได้ออกประกาศวันที่ 16 ต.ค. 2563 กำหนดวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์และขั้นตอนของโครงการดังกล่าว และพนักงานที่เสียสละเข้าร่วมโครงการลาระยะยาว (Leave with 20% pay หรือ LW20) มีสิทธิเข้าร่วมโครงการร่วมใจจากองค์กร MSP B ได้นั้น ทั้งนี้ ในเดือน ก.พ. 2564 บริษัทจะมีการประกาศโครงสร้างองค์กรใหม่ โครงสร้างสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 พ.ค. 2564

ล่าสุด บริษัทฯ ได้ประกาศรายละเอียดข้อกำหนด คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการ MSP B ต้องเป็นพนักงานที่ได้รับอนุมัติให้เข้าโครงการลาระยะยาว LW20 และโครงการ MSP C คือ พนักงานที่มีความประสงค์และสมัครใจลาออกเพิ่มเติม

โดยแบ่งระยะเวลารับสมัครเข้าโครงการ MSP B เป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วง 1 สมัคร 19 ก.พ. - 2 มี.ค. 2564 ประกาศผล 5 มี.ค. 2564 ช่วง 2 สมัคร 3-16 มี.ค. 2564 ประกาศผล 19 มี.ค. 2564 ช่วง 3 สมัคร 17 มี.ค.- 1 เม.ย. 2564 ประกาศผล 5 เม.ย. 2564 ช่วง 4 สมัคร 2-19 เม.ย. 2564 ประกาศผล 23 เม.ย. 2564 โดยพนักงานได้รับการอนุมัติ MSP B ทุกช่วงจะมีผลพร้อมกันการลาออกมีผลวันที่ 1 พ.ค. 2564

พนักงานจะได้รับเงินตอบแทนในอัตราเทียบเท่ากับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน โดยระยะเวลาทำงานน้อยกว่า 120 วัน ไม่ได้รับเงินตอบแทน / ทำงานครบ 120 วัน แต่น้อยกว่า 1 ปี รับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 30 วัน /ทำงานครบ 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี รับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 90 วัน/ ทำงานครบ 3 ปี แต่น้อยกว่า 6 ปี รับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 180 วัน / ทำงานครบ 6 ปี แต่น้อยกว่า 10 ปี รับค่าจ้างสุดท้าย 240 วัน / ทำงานครบ 10 ปี แต่น้อยกว่า 20 ปี รับ ค่าจ้างสุดท้าย 300 วัน/ ทำงานครบ 20 ปีขึ้นไป รับค่าจ้างสุดท้าย 400 วัน

ส่วนเงินตอบแทนพิเศษเพิ่มเติม 4 เดือนของเฉพาะเงินเดือนสุดท้ายของพนักงาน เงินสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ไม่ได้ใช้ (หากมี) ตามระเบียบ และประกาศของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับเงินบำเหน็จหรือเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามระเบียบของบริษัทหรือของกองทุนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประเมินสภาพคล่องทางการเงิน โดยจะชำระเงินบำเหน็จเป็นรายงวด รวม 4 งวด และกำหนดจ่ายเงินค่าตอบแทนในโครงการ MSP B แบ่งจ่ายเป็นงวด เริ่มงวดแรกตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป ส่วน MSP C จ่ายงวดแรกเดือน ก.ย. 2564

ส่วนสิทธิประโยชน์บัตรโดยสารนั้น โดยพนักงานที่ได้รับการอนุมัติทั้ง 2 โครงการทุกช่วงจะได้รับบัตรโดยสาร สำรองที่นั่งไม่ได้ หรือต้องรอหลังจากที่มีที่นั่งว่างแล้ว ทั้งสิ้นรวม 20 ใบ (ไป-กลับ) สำหรับทั้งเส้นทางบินภายในประเทศไทย สำหรับเส้นทางบินต่างประเทศไม่เกิน 15 ใบ (ไป-กลับ) โดยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสารรวมทั้งภาษีต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการออกบัตรโดยสารด้วยตนเอง และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก เรียกคืน หรือระงับการใช้ตามที่เห็นสมควร

อย่างไรก็ตาม พนักงานที่ได้ยื่นแบบแสดงความจำนงเพื่อเข้าร่วมโครงการ MSP B และ C แล้ว ไม่มีสิทธิเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงแบบแสดงความจำนงอีก ไม่ว่าในกรณีใด และสละสิทธิในการฟ้องร้อง และจะไม่ดำเนินการตามกฎหมายใดๆ ต่อบริษัทฯ รวมถึงกรรมการบริษัท บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้แทนที่มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทอีกต่อไป

ทั้งนี้ พนักงานสามารถสมัครเข้าโครงการได้รูปแบบ Online ที่ e-Personnel Information [https://tsq.thaiairways.com/ThaiSquare/index.jsp] ได้ทุกวันตั้งแต่ 19 ก.พ. 2564 ถึงวันที่ 19 เม.ย. 2564 ไม่มีวันหยุด หรือด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ - ลานหน้า HR Service Center, อาคารศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย สุวรรณภูมิ (OPC) - HR Service Center ในวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 09.00-16.00 น. ตั้งแต่ 19 ก.พ. 2564 ถึงวันที่ 19 เม.ย. 2564
กำลังโหลดความคิดเห็น...