xs
xsm
sm
md
lg

ลุ้น เม.ย.เปิดสนามบินเบตง “นกแอร์-บางกอกแอร์” จัดเที่ยวบินทดสอบตลาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
สนามบินเบตงจ่อเปิดให้บริการ เม.ย.นี้ เหลือขั้นตอนออกใบรับรอง “นกแอร์” ประเดิม 6 เที่ยวบิน/สัปดาห์ทดสอบตลาด “ถาวร” ถกหน่วยงานช่วยหนุนเต็มที่

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดให้บริการสนามบินเบตง ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ เพื่อให้สนามบินเบตงสามารถเปิดทำการบินพาณิชย์ได้ คาดว่าจะได้รับใบรับรองฯ ในเดือนเมษายน 2564

ทั้งนี้ จากการประชุมหารือขอรับการสนับสนุนเพื่อประกอบการพิจารณาเปิดเส้นทางบินดอนเมือง-เบตง-ดอนเมือง ซึ่งบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เคยยื่นข้อเสนอขอรับการสนับสนุนมายังกระทรวงคมนาคม เพื่อช่วยผลักดันและพิจารณาเปิดเส้นทางบินขณะที่ยังมีบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ให้ความสนใจทำการบินเช่นเดียวกันแต่ขอทำการศึกษาก่อน

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาในประเด็นการขอรับการสนับสนุนจากสายการบินนกแอร์ ได้แก่

1. ด้านความปลอดภัย ซึ่งกรมท่าอากาศยาน (ทย.) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยินดีให้การสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นที่นำไปใช้ในการปฏิบัติการบินและฝึกอบรม รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในสนามบินและบริเวณโดยรอบ

2. ด้านการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องยินดีให้การสนับสนุนช่วยประชาสัมพันธ์ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนที่สนใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวที่อำเภอเบตง

3. ขอให้การรับประกันผู้โดยสาร บัตรโดยสาร และที่นั่ง ในการประกันที่ขั้นต่ำ (Block Seat) ของสายการบินนกแอร์ โดยในระยะ 6 เดือนนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการบิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 หรือ 65 ที่นั่ง และระยะถัดไปร้อยละ 60 หรือ 52 ที่นั่ง ซึ่งหอการค้าไทยจังหวัดยะลา อำเภอเบตง สมาคมธุกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดยะลา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอำเภอเบตง ศอ.บต. และ กอ.รมน.ยินดีให้การสนับสนุน และมอบให้สายการบินนกแอร์จัดทำข้อสรุปเกี่ยวกับราคาตั๋วโดยสาร จำนวนเที่ยวบินให้แก่หน่วยงานดังกล่าว ซึ่งในเบื้องต้นจะทำการบินไป-กลับ 6 เที่ยวบิน/สัปดาห์

4. ขอรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานต่างๆ เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งปัจจุบัน ทย. บวท. และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือสายการบินอยู่แล้ว ได้แก่ พื้นที่เช่าสำนักงาน เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร พื้นที่ลานจอด ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าเช่าวิทยุสื่อสาร ค่า Air to Ground ค่า Over Fly แต่หากสิ้นสุดตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) และสายการบินนกแอร์ยังมีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์ ก็จะดำเนินการพิจารณาอีกครั้ง

ส่วนการสนับสนุนส่วนลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันนั้น กรมสรรพสามิตจะศึกษาข้อกฎหมายและหารือกับส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือต่อไป

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาศึกษาแนวทางการเปิดเส้นทางการบินระหว่างท่าอากาศยานเบตงกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 คลี่คลายลง
กำลังโหลดความคิดเห็น...