xs
xsm
sm
md
lg

ครม.เห็นชอบ “คมนาคม” MOU “ญี่ปุ่น” เร่งศึกษาอุโมงค์ทางด่วนแก้รถติดและแนวทาง PPP

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ครม.อนุมัติเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือ “ไทย-ญี่ปุ่น” อีก 5 ปี ศึกษาโครงการก่อสร้างอุโมงค์เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรของประเทศ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีอุโมงค์ทางด่วน เร่งการศึกษาก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดเชื่อมถนนนราธิวาส-สำโรง พร้อมแนวทางลงทุน PPP
น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 15 ก.พ. 2564 ได้เห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมของไทย และกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น (MLIT) ด้านแผนงานนโยบายและเทคโนโลยีการจราจร (Memorandum of Cooperation on the Policy Planning and Technologies of Road Traffic) ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นกรอบความร่วมมือฉบับใหม่ แทนบันทึกความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน (Memorandum of Cooperation on Road Safety) ที่รัฐบาล 2 ประเทศดำเนินการในปี 2560-2562 ที่ต่อมาได้เปลี่ยนผู้รับผิดชอบฝ่ายญี่ปุ่นเป็นองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ภายใต้โครงการ Capacity Improvement for Road Traffic Safety Institution and Implementation in Thailand ดำเนินการระหว่างปี 2563-2565

ทั้งนี้ ความร่วมมือฯ ฉบับใหม่จะขยายขอบเขตดำเนินการระหว่างไทยและญี่ปุ่น ในด้านการพัฒนาแผนงานนโยบายและเทคโนโลยีการจราจร แนวทางการส่งเสริมโครงการในรูปแบบเอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการก่อสร้างอุโมงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรของประเทศ โดยครอบคลุมถึงโครงการศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด (นราธิวาส-สำโรง) เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติของญี่ปุ่นในด้านการดำเนินการและเทคโนโลยีการบำรุงรักษาถนนลอดอุโมงค์ ทางหลวงพิเศษและทางพิเศษ

สำหรับรูปแบบความร่วมมือนั้นจะให้มีผู้เชี่ยวชาญจากส่วนต่างๆ ที่มีความรู้ ประสบการณ์หรือเทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ์ด้านการจราจรเข้ามามีส่วนร่วม และจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโดยฝ่ายไทยจะมีผู้แทนระดับอธิบดีจากกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน และมีผู้แทนของกระทรวงที่ดินฯ ของญี่ปุ่นเข้าร่วมและให้คำแนะนำ

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับความเห็นชอบจาก ครม.แล้ว กระทรวงคมนาคมจะประสานงานกับฝ่ายญี่ปุ่นเพื่อลงนามร่วมกันต่อไป โดยจะมีระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี นับจากวันที่ลงนาม

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับโครงการศึกษาความเหมาะสม การก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดินลอด ถ.นราธิวาสราชนครินทร์-สำโรง เป็นระบบทางด่วนลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยา และบางกระเจ้า เพื่อเป็นทางบายพาสรับรถที่มาจากภาคใต้ไปทางด้านตะวันออกได้โดยไม่ต้องวิ่งผ่าน กทม. โดยแนวเส้นทางดังกล่าวจะบรรเทาและแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณสาทร สีลม บางรัก พระราม 4 และบริเวณใกล้เคียง มีระยะทางประมาณ 8.7 กม. ซึ่งจะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบในการเวนคืน ต้นทุนในการก่อสร้าง รวมถึงจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการที่เหมาะสม
กำลังโหลดความคิดเห็น...