xs
xsm
sm
md
lg

กกพ.เร่ง EGCO ส่งเอกสารขอ LNG Shipper ให้ครบทันพิจารณา ม.ค.นี้

เผยแพร่:กกพ.แย้มเอกสารการขอใบอนุญาต LNG Shipper ของ “ผลิตไฟฟ้า” ไม่ครบถ้วน สั่งให้ดำเนินการจัดส่งมาใหม่เพื่อให้ทันพิจารณาในมกราคมนี้

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ.ได้ให้บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO ไปดำเนินการยื่นเอกสารเพิ่มเติมมาให้ครบเพื่อจะพิจารณาการขอใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (LNG Shipper) ภายในเดือนมกราคมนี้ หลังจากก่อนหน้านี้ทาง กกพ.ได้รับเอกสารการขอใบอนุญาตเป็น LNG Shipper จาก บมจ.ผลิตไฟฟ้า แต่พบว่ายังขาดเอกสารบางส่วน

ทั้งนี้ ทางบริษัทผลิตไฟฟ้าได้ขอนำเข้า LNG ปริมาณ 2.5 แสนตันต่อปี ซึ่ง กกพ.จะพิจารณาตัวเลขอีกครั้ง โดยคำนึงว่าปริมาณการนำเข้า LNG มาเพื่อใช้ในโรงไฟฟ้าใด ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ไม่ติดสัญญาการซื้อขายก๊าซฯ กับทางบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT และการนำเข้า LNG ราคาเท่าไรหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับรายอื่นๆ ที่ยื่นเข้ามาก่อนหน้านี้

ส่วนกรณีที่บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ยื่นขอนำเข้า LNG เพิ่มเติมเพื่อนำมาจำหน่ายให้กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมนั้น ทาง BGRIM สามารถยื่นเข้ามาได้ โดย กกพ.จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ แต่ลูกค้าดังกล่าวจะต้องไม่ติดสัญญาการซื้อขายก๊าซฯ กับทาง ปตท.เช่นกัน

EGCO ได้ยื่นขอ LNG Shipper ต่อ กกพ.จำนวน 2.5 แสนตันต่อปี เพื่อมาใช้ในโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม กำลังผลิตติดตั้งรวม 256 เมกะวัตต์, โรงไฟฟ้าคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม กำลังการผลิตติดตั้งรวม 121 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าทดแทน (SPP Replacement) กำลังการผลิตติดตั้งรวม 100-120 เมกะวัตต์

ปัจจุบัน กกพ.ได้ให้ใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติทั้งหมดรวมแล้ว 5 ราย ประกอบด้วย ปตท., การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF, บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด
กำลังโหลดความคิดเห็น...