xs
xsm
sm
md
lg

สมาคมผู้ผลิตเหล็กฯหนุน”รถเก่าแลกรถใหม่”

เผยแพร่:สมาคมผู้ผลิตเหล็กทรงยาวฯ หนุนโครงการรถเก่าแลกรถใหม่   ชี้หากกำจัดซากถูกวิธีจะช่วยลดมลพิษ-ผู้ประกอบการเหล็กลดการนำเข้าซากรถยนต์จากต่างประเทศ  เพื่อนำมาหลอมเป็นเศษเหล็กใหม่ปัจจุบันไทยมีรถยนต์เก่าอายุเกิน 15 ปี ที่วิ่งตามท้องถนนมากกว่า 4 ล้านคัน

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ในฐานะผู้แทนสมาคมผู้ผลิตเหล็กทรงยาวด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า เปิดเผยถึงโครงการรถเก่าแลกรถใหม่ของรัฐบาลว่า ถือเป็นโครงการที่ดี หากภาครัฐมีนโยบายกำจัดซากรถยนต์ที่ชัดเจน นอกจากจะช่วยลดปริมาณมลพิษทางอากาศ PM2.5 เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กลดการนำเข้าซากรถยนต์จากต่างประเทศ เพื่อนำมาหลอมเป็นเศษเหล็กกลับมาใช้ใหม่ในอุตสาหกรรมเหล็ก   ซึ่งปัจจุบันมีการนำเข้าประมาณ 120,000 ตันต่อปี

ทั้งนี้ข้อมูลจากกรมขนส่งทางบกพบว่า ปี 2562 ประเทศไทยมีจำนวนรถยนต์ส่วนบุคคล คือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง และรถบรรทุกส่วนบุคคล (Pick-up) ที่ใช้งานอยู่บนท้องถนน รวมทั้งสิ้น 16.8 ล้านคัน ซึ่งเป็นรถยนต์เก่าที่มีอายุมากกว่า 15 ปีจำนวนกว่า 4 ล้านคัน หรือคิดเป็นกว่า 24% ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่ไม่น้อย โดยส่วนใหญ่ถูกจำหน่ายเป็นรถยนต์มือ 2  ซึ่งปัญหาหลักจากการใช้รถยนต์มือ 2 คือ การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ทำให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ 

ส่วนการกำจัดซากรถยนต์มือ 2 ที่ไม่สามารถใช้งานได้ ส่วนใหญ่ใช้วิธีการชำแหละเป็นซาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่สามารถนำเศษเหล็กเก่ากลับมาใช้งานได้อย่างเต็มที่   แต่หากมีกระบวนการบริหารจัดการเศษเหล็กอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถนำซากรถยนต์กลับมารีไซเคิลใหม่  ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจแล้วยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม

นายประวิทย์ กล่าวต่อว่า ในต่างประเทศก็มีนโยบายควบคุมปริมาณและแก้ไขปัญหารถเก่าที่แตกต่างกัน แต่ประเด็นสำคัญซากรถเก่าจะต้องเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลกำจัดซากอย่างถูกวิธี เช่น เมืองคิตะกีวชู ประเทศญี่ปุ่น ที่เป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได้มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเพื่อกำจัดขยะและของเสียขึ้นมา เพื่อทำการรีไซเคิลของเก่า รวมถึงซากรถเก่า ซึ่งซากรถเก่าถือว่ามีศักยภาพสูงในการนำกลับมาใช้ใหม่ และการแยกชิ้นส่วนรถยนต์ก่อนรีไซเคิล เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในการจัดการซากรถ

โดยซากรถเก่าหนึ่งคัน จะมีโลหะที่เป็นเหล็กประมาณ 69% ซึ่งเหล็กเหล่านั้นจะถูกคัดแยกเพื่อนำมาหลอม และปรุงแต่งให้มีความบริสุทธิ์ก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ ส่วนอะไหล่และเครื่องยนต์ ที่มีสภาพสมบูรณ์ จะถูกคัดแยกและนำกลับมาใช้ใหม่และชิ้นส่วนที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น พลาสติก วัสดุยาง รวมถึงชิ้นส่วนอื่นๆจะถูกคัดแยกและนำไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงาน ซึ่งถือเป็นการกำจัดซากรถแบบครบวงจร
กำลังโหลดความคิดเห็น...