xs
xsm
sm
md
lg

เอกชนเฮ!ไม่ล็อคดาวน์ประเทศแนะทุกฝ่ายปฏิบัติคุมเข้มหนุนจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว

เผยแพร่:เอกชนขานรับนโยบายรัฐไม่ล็อคดาวน์ประเทศ แต่ยังคงต้องติดตามใกล้ชิดในแง่ปฏิบัติหวังทุกส่วนจะคุมเข้มเพื่อป้องกันไม่ให้กระจายโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงสูง พร้อมหนุนรัฐจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว


นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า แนวทางที่รัฐบาลประกาศโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) ที่ไม่พิจารณาล็อคดาวน์ประเทศแต่แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 กลุ่มเพื่อควบคุมนับว่าเป็นเรื่องที่ดีและทำให้ภาพชัดเจนขึ้นในการบริหารจัดการแต่สิ่งที่ต้องติดตามคือในแง่ของการปฏิบัติที่ต้องการให้ทุกฝ่ายได้ดำเนินการตามมาตรการที่รัฐวางไว้อย่างเคร่งครัดและรัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดการกระจายของการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น

"การที่รัฐได้แบ่งกลุ่มพื้นที่ดูแลและวางมาตรการไว้ถือว่าชัดเจนระดับหนึ่งแต่ในแง่ปฏิบัติต้องติดตามซึ่งรัฐได้มอบหมายให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดในการดูแลก็เชื่อมั่นว่ารัฐจะปฏิบัติได้อย่างรัดกุม"นายเกรียงไกรกล่าว

นอกจากนี้เห็นด้วยที่รัฐบาลจะมีการสำรวจข้อมูลแรงงานต่างด้าวและผลักดันให้มีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมายซึ่งพบว่าขณะนี้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฏหมายมีจำนวนมากซึ่งชี้ให้เห็นว่าไม่สอดรับกับความต้องการแรงงาน และต้องการให้รัฐจัดโซนนิ่งที่อยู่อาศัยให้กับแรงงานต่างด้าวเช่นสิงคโปร์ ไต้หวัน ที่เป็นแคมป์คนงานเพื่อเป็นการจัดระเบียบเนื่องจากขณะนี้แรงงานต่างด้าวอยู่กันเป็นชุมชนซึ่งมีลักษณะแออัดไม่ถูกสุขลักษณะ

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย(อีคอนไทย) กล่าวว่า รัฐได้เดินมาถูกทางแล้วเนื่องจากการล็อคดาวน์ประเทศที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมาก อย่างไรก็ตามต้องการให้รัฐเฝ้าระวังเป็นพิเศษสำหรับพื้นที่ในเขตกทม.และปริมณฑลที่เชื่อมโยงกับสมุทรสาคร อาทิ กทม. สมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม ปทุมธานี ซึ่งพบว่ามีแรงงานต่างด้าวอยู่ในจำนวนมากเช่นกันและเป็นแรงงานที่เดินทางเชื่อมโยงกันไปมา

สำหรับการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาไทยแบบผิดกฏหมายขณะนี้เห็นว่ารัฐควรมีคำสั่งที่เป็นมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)ให้ขึ้นทะเบียนได้ทันทีเนื่องจากต้องเข้าใจธรรมชาติแรงงานต่างด้าวที่มาแบบผิดกฏหมายนั้นส่วนใหญ่มาอยู่ในภาคเกษตร ประมง กรีดยาง เลี้ยงเป็ดไก่ ร้านค้า แผงลอย ซึ่งนายจ้างเองบางส่วนก็ไม่ได้แจ้ง จึงต้องปลดล็อคเรื่องนี้ก่อนและควรให้ลงทะเบียนฟรี เป็นต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...