xs
xsm
sm
md
lg

ตั้ง “ทศพร ศิริสัมพันธ์” ปธ.กก.ปตท.คนใหม่

เผยแพร่:นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า ในวันนี้ (18 พ.ย.) คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้แต่งตั้ง ศ.พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ปตท. แทนนายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย มีผลตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. 2563 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 ต.ค. คณะกรรมการ ปตท.ได้มีมติแต่งตั้งให้ ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจให้ความเห็นชอบ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้แจ้งให้ความเห็นชอบมายัง ปตท.ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. 2563 แล้ว
กำลังโหลดความคิดเห็น...