xs
xsm
sm
md
lg

“เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” เดินหน้าแผน IPO หลังสำนักงาน ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง

เผยแพร่:สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นับหนึ่งไฟลิ่ง บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) หรือ KEX ผู้นำธุรกิจให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนในประเทศไทย เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 300 ล้านหุ้น เพื่อนำเงินจากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้ในการขยายธุรกิจ ชำระเงินกู้และเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการต่อไป ซึ่งตลอดมาเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ยืนหยัดรักษามาตรฐานการบริการเพื่อตอกย้ำจุดยืนความเป็นผู้นำในธุรกิจให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นผู้ขับเคลื่อนธุรกิจ “รายแรก” ที่พัฒนาคุณภาพการบริการอย่าง “รวดเร็ว” ไม่เคยหยุดพัฒนาและสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจอีคอมเมิร์ซและโซเชียลคอมเมิร์ซ มุ่งมั่นรักษาความเป็นผู้นำธุรกิจอย่างต่อเนื่องผ่านนวัตกรรมและบริการที่เป็นเลิศ ปัจจุบัน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ให้บริการลูกค้าในธุรกิจที่หลากหลาย ผ่านเครือข่ายที่ครอบคลุม ด้วยจุดให้บริการกว่า 15,000 จุดและศูนย์กระจายพัสดุกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศ

“เราเป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยคนและเทคโนโลยี เราจึงมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานความเป็นผู้นำธุรกิจของเราอย่างไม่หยุดยั้ง โดยให้ความสำคัญอย่างมากกับคุณภาพการบริการและนวัตกรรม รวมทั้งความใส่ใจต่อพนักงานและพันธมิตรของเรา เพราะเราคือ “ผู้นำด้านการจัดส่งพัสดุด่วนสำหรับทุกคน” นายอเล็กซ์ อึ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX กล่าว

น.ส.วีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานวาณิชธนกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) มีศักยภาพการเติบโตสูงและอยู่ในธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากเมกะเทรนด์ด้านอีคอมเมิร์ซ โดยหลังจากได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง)/ร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ปัจจุบันสำนักงาน ก.ล.ต. ได้นับหนึ่งแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบไฟลิ่งแล้ว สำหรับการระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครั้งนี้ จะดำเนินการเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 300 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 17.24 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้

นายประเสริฐ ตันตยาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บมจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) สามารถสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน บริษัทเป็นผู้นำในธุรกิจให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนภาคเอกชนในประเทศไทยและเป็นผู้ประกอบการรายแรกในธุรกิจดังกล่าว ที่เดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการจัดส่งพัสดุด่วน ซึ่งถือเป็นห่วงโซ่สำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจอีคอมเมิร์ซและโซเชียลคอมเมิร์ซในประเทศไทยอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพรวมผลการดำเนินงานของ บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) เติบโตและสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา โดยมีรายได้จากการขายและให้บริการในปี 2560-2562 อยู่ที่ 6,626.41 ล้านบาท 13,565.35 ล้านบาท และ 19,781.93 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิ 730.26 ล้านบาท 1,185.10 ล้านบาท และ 1,328.55 ล้านบาท ตามลำดับ

สำหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 ถึงแม้สภาวะภาพรวมเศรษฐกิจและกำลังซื้อของผู้บริโภคจะได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ที่ยืดเยื้อต่อเนื่องเป็นเวลานาน แต่บริษัทสามารถรักษาระดับรายได้อยู่ที่ 14,688.92 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในขณะที่มีกำไรสุทธิ 1,030.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน


น.ส.วีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานวาณิชธนกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) มีศักยภาพการเติบโตสูงและอยู่ในธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากเมกะเทรนด์ด้านอีคอมเมิร์ซ โดยหลังจากได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง)/ร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ปัจจุบันสำนักงาน ก.ล.ต. ได้นับหนึ่งแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบไฟลิ่งแล้ว สำหรับการระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครั้งนี้ จะดำเนินการเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 300 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 17.24 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้


นายประเสริฐ ตันตยาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) สามารถสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน บริษัทเป็นผู้นำในธุรกิจให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนภาคเอกชนในประเทศไทยและเป็นผู้ประกอบการรายแรกในธุรกิจดังกล่าว ที่เดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการจัดส่งพัสดุด่วน ซึ่งถือเป็นห่วงโซ่สำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจอีคอมเมิร์ซและโซเชียลคอมเมิร์ซในประเทศไทยอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพรวมผลการดำเนินงานของ บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) เติบโตและสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา โดยมีรายได้จากการขายและให้บริการในปี 2560-2562 อยู่ที่ 6,626.41 ล้านบาท 13,565.35 ล้านบาท และ 19,781.93 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิ 730.26 ล้านบาท 1,185.10 ล้านบาท และ 1,328.55 ล้านบาท ตามลำดับ

สำหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 ถึงแม้สภาวะภาพรวมเศรษฐกิจและกำลังซื้อของผู้บริโภคจะได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ที่ยืดเยื้อต่อเนื่องเป็นเวลานาน แต่บริษัทสามารถรักษาระดับรายได้อยู่ที่ 14,688.92 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในขณะที่มีกำไรสุทธิ 1,030.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
กำลังโหลดความคิดเห็น...